Vikingskip og vikingtidsmuseum - utfordrende verdensarv på Bygdøy

Foredrag ved professor og museumsdirektør Håkon Glørstad ved Fornminneseksjonen, Universitetet i Oslo og Kunsthistorisk museum.

Vikingskipene som er utstilt på Vikingskipshuset på Bygdøy er blant Norges fremste kulturhistoriske ikoner og oppfattes som en del av verdensarven. Skipene har hat stor betydning for utviklingen av norsk identitet og nasjonalfølelse. Likevel har deres historie fra de ble funnet og fram til i dag vært turbulent og preget av mange alvorlige utfordringer. I 2020 ble bevilgning til nytt Vikingtidsmuseum på Bygdøy gitt over statsbudsjettet. Det nye museet vil ikke bare vise fram vikingskipene men gi publikum innblikk i vikingenes mangefasetterte og fascinerende verden. Etter planen skal det nye museet stå ferdig i 2025.