Jo Røislien: Pandemikommunikasjon – en balansekunst

Hvordan kommuniserer du under en pandemi? Under Akademiets pandemiseminar holdt Jo Røislien, professor i medisinsk statistikk, UiS, et innlegg om forskningsprosjektet Covcom. Prosjektet har som mål å utvikle effektiv, evidensbasert videokommunikasjon for å formidle kompleks men viktig helseinformasjon om smittsomme sykdommer og pandemier.