Nansen minneforelesning

Fridtjof Nansen innsats for flyktninger for 100 år siden preger fremdeles dagens folkerettslige rammeverk for beskyttelse av flyktninger. Hans tanker om ansvarsfordeling for beskyttelse av flyktninger og behovet for kreative løsninger – slik som Nansenpasset – er fremdeles viktige utgangspunkt. Foredrag ved Andreas Føllesdal, professor ved PluriCourts - Senter for forskning om internasjonale domstolers legitimitet og Maja Janmyr, professor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo.