Demokratiets tilstand 2023: Hvor går demokratiet?

Gjennom seks møter utover året vil vi belyse demokratiets vilkår og utfordringer i verden i dag. Dette møtet feirer utgivelsen av boken «Hvor går demokratiet?» som utgis på Dreyer forlag i februar 2023, og markerer samtidig starten på Akademiets nye demokratisatsning: møteserien Demokratiets tilstand 2023. Gjennom seks møter utover året vil vi belyse demokratiets vilkår og utfordringer i verden i dag.

0:00 Velkommen ved Gunn Elisabeth Birkelund, Generalsekretær i Det Norske Videnskaps-Akademi
11:47 Introduksjon av innlederne
14:02 Ole Torp om programmet
14:45 Ole Torp intervjuer Øyvind Østerud om status for demokratiet hjemme og ute
42:52 Menneskerettighetsbrudd på Fosen: et casestudie i forholdet mellom demokrati og rettsstat ved Hans Petter Graver
1:05:50 Demokratiets generelle utfordringer ved Jette Christensen
1:15:44 Om betydningen av statsborgerskap og medborgerskap i et demokrati og ideen om integrasjon i de skandinaviske landene ved Grete Brochmann
1:25:20 Pandelsamtale: Demokratiets tilstand i lys av krigen i Ukraina
1:45:33 Spørsmålsrunde Dette møte er en del av møteserien «Demokratiets tilstand 2023».

Bokutgivelse
Boken "Hvor går demokratiet?" ble skrevet før Russlands invasjon av Ukraina. Vi stiller spørsmålet: Hvilke følger får krigføringen for demokratiet i Europa? Et utvalg av bokens forfattere holder korte innlegg som trekker trådene til dagens situasjon. Boklansering Boken «Hvor går demokratiet?» utgis på Dreyer forlag i februar 2023, redigert av Hans Petter Graver, Gunn Elisabeth Birkelund og Gro Havelin.

Boken samler innlegg fra Akademiets digitale møteserie fra 2021, Demokratiets forutsetninger, utfordringer og konsekvenser, og inneholder kapitler fra Dag O. Hessen, Cecilie Hellestveit, Olav Gjelsvik, Hans Petter Graver, Ragnhild Freng Dale, Øyvind Østerud, Jette Christensen, Asle Toje, Lise Rye, Hilmar Mjelde, Hilde Restad, Aanund Hylland, Mette Halskov Hansen, Åse Gornitszka, Kalle Moene, Grete Brochmann, Rolf Aaberge, Hanne Eggen Røislien, Anders Breidlid, Torill Aalberg, Carl Henrik Knutsen og Tomm Kristiansen.

Redaktørene Hans Petter Graver er professor ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo, og tidligere preses i Det Norske Videnskaps-Akademi.

Gunn Elisabeth Birkelund er generalsekretær i Videnskapsakademiet og professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo.

Gro Havelin jobber som seniorrådgiver i Videnskapsakademiet, og er prosjektleder for møteserien Demokratiets tilstand 2023.

Innledere Hans Petter Graver er professor ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo. Han er tidligere preses i Det Norske Videnskaps-Akademi, og er en av redaktørene for boken. Han skriver også et kapittel hvor han tar for seg forholdet mellom demokrati og rettsstat. Graver er første innleder på dette møtet.

Øyvind Østerud er professor i statsvitenskap og internasjonale konfliktstudier ved Universitetet i Oslo med faglige interesser for demokrati, styreform, regimeendring, geopolitikk, internasjonale konflikter, suverenitet og nasjonalisme. Tidligere ledet han Makt- og demokratiutredningen fra 1998 til 2003. Er demokratiet i krise? er tittelen på hans kapittel i boken.

Grete Brochmann er professor ved institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitet i Oslo. Hennes faglige interesser inkluderer blant annet internasjonal migrasjon, EUs politikkutvikling på innvandringsområde, integrasjonspolitikk i velferdsstater i et nordisk sammenlignende perspektiv og historiske studier av innvandring til Norge. For tiden deltar hun i forskergruppa, demokratiets tekstkultur. Brochmanns kapittel i boken tar for seg integrasjon og medborgerskap.

Jette F. Christensen leder Riksvalgsstyret og er tidligere stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, hvor hun satt i kontroll- og konstitusjonskomiteen, samt forsvars- og utenrikskomiteen. Nå skriver hun bok om demokratiets sårbarheter med støtte fra Fritt Ord og NFFO. I boken skriver hun om politikernes rolle.