Prisforelesning HUMSAM-prisen 2023: Bård Harstad

Hva står i veien for at den beste politikken blir gjennomført i praksis? Hvordan kan man utforme en miljøpolitikk som både er god og politisk gjennomførbar?

Økonomiske ideer møter politiske krefter i HUMSAM-vinner Bård Harstads prisforelesning på Akademiet 13. mars
Program: 00:10
Bård Harstad mottar HUMSAM-prisen
02:49 Om økonomisk effektivitet er politisk mulig ved Bård Harstad
28:27 Panelsamtale med Ragnhild Sjoner Syrstad, Nikolai Astrup, Roger Bjørnstad, Stein Lier-Hansen, Rebekka Borsch og debattleder Irene Halvorsen

Om deltagerne:

Bård Harstad er samfunnsøkonom, og er kjent for sitt arbeid med å vise hvordan økonomisk teori kan forbedre miljøpolitikken. Gjennom å benytte innsikter fra både statsvitenskap og politisk økonomi har han bygget bro mellom ulike forskningsmiljøer og bidratt til forståelse av hvilken politikk som ikke bare er god, men også politisk gjennomførbar

Ragnhild Sjoner Syrstad er statssekretær i Klima- og miljødepartementet. I tillegg leder hun Sagene AP i Oslo og har tidligere vært politisk rådgiver for Arbeiderpartiet. Videre er Syrstad samfunnsøkonom med både bachelor og master i samfunnsøkonomi fra universitet i Oslo.

Nikolai Astrup er stortingsrepresentant for Høyre, nå sitter han som medlem av Energi- og miljøkomiteen. Tidligere har han hatt tre statsrådsposter, først som utviklingsminister, deretter digitaliseringsminister og til sist kommunal-og moderniseringsminister.

Roger Bjørnstad har siden 2017 vært sjefsøkonom i LO. Han er samfunnsøkonom med en doktorgrad fra Universitet i Oslo. I tillegg har han forskererfaring fra blant annet Statistisk Sentralbyrå og har vært leder ved Senter for lønnsdannelse.

Stein Lier-Hansen er administrerende direktør i Norsk Industri. Denne rollen har han hatt siden organisasjonens oppstart i 2006. Før det var han leder av Prosessindustriens Landsforening. Han har også vært statssekretær i Miljødepartementet, samt sjef i direktoratet for Naturforvaltning.

Rebekka Borsch er avdelingsdirektør i NHO i avdelingen for kompetanse og innovasjon. I tillegg er hun leder for den norske UNESCO-Kommisjonen. Borsch har også bakgrunn som venstrepolitiker. Tidligere var hun blant annet statssekretær i Kunnskapsdepartementet.

Debattleder Irene Halvorsen leder debatten. Hun er sjefsredaktør i Nationen, denne stillingen har hun hatt siden 2016. Tidligere var hun samfunnsredaktør i Dagsavisen. Videre har Halvorsen også jobbet i NTB, VG og Avis1.