Arnhild Skre: Er det forskningsetisk skilnad på å skriva om døde og levande? (De dødes rettigheter)

Hvilke etiske utfordringer møter forskere når de skal skrive om levende og døde mennesker? Historiker, journalist og forfatter Arnhild Skre tar utganspunkt i egne erfaringer når hun diskuterer de etiske retningslinjene for behandlingen av historiske minner, personer og deres etterkommere. Forskningsetisk utvalg inviterte til en tverrfaglig samtale om etiske utfordringer knyttet til forskning på døde mennesker og levninger 19.10.2023. Denne forelesningen er 1 av 4 i utvalgets serie om de dødes rettigheter.

Arnhild Skre er Dr.Philos. fra Universitetet i Oslo i 2015, der hun disputerte på avhandlingen Hulda Garborg: Nasjonal strateg. Hun er en kritikerrost og prisbelønnet forfatter og har skrevet en rekke biografer, den siste i 2022 om Berge Furre. For biografien om Hulda Garborg mottok hun Brageprisen i 2011.

Bilde: Kagge