Hva er en god vei mot en grønn framtid?

Akademiets utvalg for vitenskapsrådgivning arrangerte onsdag 1. november et møte om naturmangfold. Naturmangfold som vårt livsgrunnlag: Hvorfor har vi ikke lykkes så langt? Hva er dilemmaene? Hva skal til for å lykkes? Kristin Halvorsen er møteleder.

Møtet kan sees i opptak på YouTube i en periode.

 

00:00 Velkommen, Kristin Halvorsen, direktør ved Cicero, Senter for klimaforskning

1:22 Hva er endringsblindhet og hvordan påvirker fenomenet norsk naturforvaltning? Ved Anne Sverdrup-Thygeson, professor i bevaringsbiologi ved NMBU og vitenskapelig rådgiver ved Norsk institutt for naturforskning

19:55 Hvorfor vi ikke kan ofre naturen for det grønne skiftet? Ved Dag O. Hessen, professor i biologi, UiO

34:48 Hva forteller naturtap og klimaendringer oss? Det haster å sette menneske og natur i sentrum – heller enn vekst, forbruk og ulikhet Ved Siri Ellen Hallstrøm Eriksen, professor ved Institutt for folkehelsevitenskap, NMBU

50:16 Hvordan kan vi få til endringer som er bærekraftige og rettferdige? Ved Karen O’Brien, Professor i sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

1:03:16 Del 2 – Dilemmaene Hvorfor har vi ikke lykkes så langt? Hva er dilemmaene? Hva skal til for å lykkes?

1:04:10 Ragnhild Sjoner Syrstad, Statssekretær (Ap)

1:10:13 Mathilde Tybring-Gjedde, Stortingsrepresentant (H)

1:15:19 Arild Hermstad, Leder MDG 1

:20:37 Debatt med politikerne

1:43:59 Del 3 – Framtiden Ungdomspolitikerne: Hva gjør vi nå? Hvordan skal vi tenke nytt?

1:45:05 Viktor Hegerberg, Sosialistisk Ungdom – miljøpolitisk leder

1:47:45 Omar Svendsen-Yagci, Unge Venstre

1:51:21 Nimrah Ramzan fra AUFs sentralstyre, medlem av ressursgruppen for klima og miljø

1:55:40 Liv Müller Smith-Sivertsen, Rød Ungdom, leder

2:00:27 Margit Martinsen, Grønn Ungdom, talsperson

2:04:49 Debatt og spørsmål med ungdomspolitikerne

Fremskrittspartiet ungdom og Unge Høyre ble også invitert til debatten.

P