Er usikkerhet om rettigheter til data til hinder for en datadrevet økonomi?

OM FOREDRAGET: Dataøkonomi og rett: Er usikkerhet om rettigheter til data til hinder for en datadrevet økonomi? Foredrag ved professorene Ole-Andreas Rognstad og Inger Berg Ørstavik, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo. Data omtales ofte som "den nye oljen" i en datadrevet økonomi. I alt fra landbruk til legemiddelindustrien og mediebransjen, får tjenester basert på data stadig større betydning, noe som krever at aktørene får tilgang til og har evne til å analysere store mengder data. Gjennom EUs satsing mot et "digitalt indre marked", vil også norske aktører kunne delta i et indre marked for data. Rettsreglene gir imidlertid ikke klare og forutsigbare svar på hvem som har rettigheter til hvilke data og dermed kan kontrollere dem. Lovgivningen pålegger kun i særlige tilfeller en plikt til å dele data. Foredraget ser på hvilken rolle rettsreglene spiller i dataøkonomien.

OM INNLEDERE: Inger Berg Ørstavik arbeider med immaterialrett, konkurranserett, kontraktsrett og formuerett. I sin forskning fokuserer hun på spørsmål om regulering av dataøkonomien, innovasjon i bærekraftige markeder og rettferdig fordeling av vaksiner og medisiner. Ørstavik har bred erfaring med undervisning og formidling, og har blant annet undervist i internasjonale menneskerettigheter ved Fudan University i Shanghai, Kina. Siden 2019 har hun deltatt i et utvalg som har utredet deling av forskningsdata på vegne av Norges Forskningsråd, og en ekspertgruppe oppnevnt av Kommunal- og distriktsdepartementet som har utredet deling av industridata. Ole-Andreas Rognstad har siden 2002 vært professor ved Institutt for privatrett. Han ble dr. juris i 1999 med avhandlingen «Spredning av verkseksemplar» og var i perioden imellom advokat i advokatfirmaet Thommessen. Han har undervist i en rekke emner, deriblant juridisk metode, opphavsrett, kontraktsrett og EØS-rett, og har en omfattende publikasjonsliste som inkluderer flere monografier på norske og internasjonale forlag og artikler i internasjonale tidsskrifter og antologier, særlig innenfor immaterialrett og EU/EØS-rett. Han har ledet, og vært medlem av en rekke tvisteløsningsorganer og forskningsetiske utvalg i Norge. I perioden 2020–2022 var han gjesteprofessor ved Helsinki Universitet. Foruten å være medlem av Vitenskapsakademiet og Academia Europeae, er Rognstad med i akademikerfellesskapet European Copyright Society og medlem av en arbeidsgruppe for immaterialrettigheter i ALLEA. Han er leder for Senter for europarett, UiO, og vil fra og med 2023 også lede et forskningssenter om forholdet mellom EØS-rett og norsk rett med finansiering fra Norges forskningsråd.

Foto: Shutterstock, UIO og Silje Naranjo/UIO