Vitenskap, menneskerettigheter og diplomati - Fridtjof Nansen og Niels Bohr

 

OM INNLEGGENE

19. februar feiret Akademiets menneskerettskomite lanseringen av boken Vitenskap, menneskerettigheter og diplomati - Fridtjof Nansen og Niels Bohr. Boken samler innlegg fra de to seminarene som ble arrangert i anledning 100 årsmarkeringen av at Bohr og Nansen begge mottok Nobelprisen. Den inneholder bidrag fra danske og norske forskere fra ulike fagfelt, deriblant hjerneforskning, jus, fredsforskning, klima- og polarforskning. Forskningens viktige rolle er et kjernetema. – Jeg håper at lesere av boken lærer mer om hvor viktig forskning, og særlig grunnforskning, er for å møte de enorme utfordringene vi står overfor i Europa i 2024 - både når det gjelder fredsarbeid og arbeid med å forebygge og redusere klimaforandringene. Jeg håper også at lesere av boken vil forstå hvor nær sammenheng det er mellom forskning og menneskerettsarbeid. Dette sier professor Jakob Lothe, som sammen med professor Helle Porsdam er redaktør for boken. Lothe forteller at Nansen og Bohr er aktuelle på flere måter som griper inn i hverandre og gjensidig forsterker hverandre: – Begge var fremragende vitenskapsmenn som forbedret vår kunnskap både om mennesket og om naturen som vi inngår i og er avhengig av. – I tillegg til at han er en av grunnleggerne av nevrovitenskap, ga Nansen avgjørende bidrag til moderne oseanografi (havforskning). Denne forskningen er relevant for vår forståelse av klima og klimaforandringer.

OM INNLEDERE Hans Petter Graver er leder i Akademiets menneskerettskomité og tidligere preses i Akademiet. Graver er professor ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo. Jakob Lothe er professor i engelsk litteratur ved Universitetet i Oslo. Han har skrevet og redigert en rekke bøker med menneskerettigheter som tema, deriblant Tidsvitner - Fortellinger fra Auschwitz og Sachsenhausen (Gyldendal 2007). Han er tidligere leder av Akademiets menneskerettskomité. Helle Porsdam er professor ved Centre for Interdisciplinary Studies of Law ved København universitet. Hun er aktiv i Scholars at Risk og Chair for UNESCO Cultural Rights. Harald Dag Jølle er fjellklatrer og historiker, med polarhistorie som sitt spesialfelt. Han har skrevet flere bøker om Nansen. Iver Neumann er direktør ved Fridtjof Nansen Institutt. Han er statsviter, sosialantropolog og forsker. Cathrine Thorleifsson er førsteamanuensis ved Sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Oslo, og forsker på blant annet ekstremisme, radikalisering og migrasjon. Hun er leder for Ekstremismekommisjonen.

Foto: Niels Bohr-arkivet