VISTA - samarbeid mellom forskning og næringsliv

Bilde
VISTA Svalbard
VISTA-prosjekt fra Svalbard.

Dette er VISTA-programmet:

Samarbeid mellom forskning og næringsliv

VISTA er et grunnforskningsprogram finansiert av Equinor som gjennomføres i nært samarbeid med Det Norske Videnskaps-Akademi. VISTAs mål er å utvikle et godt og gjensidig samvirke mellom Equinor og norske grunnforskningsmiljøer, ved: 

  • gjennom Det Norske Videnskaps-Akademi, å sikre effektiv, tverrfaglig kommunikasjon mellom Equinor og norske grunnforskningsmiljøer. 
  • å stimulere og støtte norske forskere og grunnforskningsmiljøer innenfor prioriterte områder, med relevans for Equinors virksomhet. 
  • å sikre effektiv organisering og kvalifisert bemanning av grunnforskningsprosjekter. 

Siden starten i 1985 er det delt ut over 300 millioner kroner i støtte til unge forskere og til VISTA-professorater. Siden 2019 har midlene blitt kanalisert til opprettelse av egne forskningssenter. 

Les mer om VISTA på programmets nettside