Solens betydning for global oppvarming

Vitenskapsakademiets hus, Drammensveien 78

Vitenskapsakademiets klimautvalg arrangerer er åpent seminar om solens rolle i mekanismer for global oppvarming, spesielt nyere teorier om kosmisk stråling.

Innledninger ved:
Henrik Svensmark, leder av solklimaforskningen ved Danmarks Romsenter:
”Kosmisk strålings betydning for jordens klima.”
Jon Egill Kristjansson, professor i meteorologi ved Universitet i Oslo:
”Hvilken betydning har variasjoner i solaktivitet for klima.”