Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning

Odd Magnus Faltinsen, NTNU, (bildet) og Eyjólfur Kjalar Emilsson, UiO, er tildelt Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning innen henholdsvis realfag og medisin og innen humaniora og samfunnsfag. Hver av dem mottar 150.000 kroner, en medalje og et diplom. Prisene deles ut av Nansenfondet og de dermed forbundne fond.  Styreleder Gunnar Nicolaysen overrakte prisene på årsmøtet i Det Norske Videnskaps-Akademi 3. mai.

Bilde
Odd Magnus Faltinsen mottok Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning innen realfag og medisin. Foto: Eirik Furu Baardsen
Odd Magnus Faltinsen mottok Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning innen realfag og medisin. Foto: Eirik Furu Baardsen

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning kan tildeles norske forskere, eller forskere fast bosatt i Norge, som har levert vitenskapelige bidrag av internasjonal betydning på meget høyt nivå.

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning innen realfag og medisin går i 2011 til NTNU-professor Odd Magnus Faltinsen for hans arbeider innen marin hydrodynamikk.

 

Bilde
Eyjólfur Kjalar Emilsson fikk overrakt Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning innen humaniora og samfunnsfag. Foto: Eirik Furu Baardsen
Eyjólfur Kjalar Emilsson fikk overrakt Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning innen humaniora og samfunnsfag. Foto: Eirik Furu Baardsen

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning innen humaniora og samfunnsfag går i 2011 til Eyjólf Kjalar Emilsson for hans arbeider innen antikkens filosofi. Han er professor ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie, og klassiske språk ved Universitetet i Oslo.

Nansens belønning til yngre forskere

Bilde
Sveinung Sandberg mottok Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere. Foto: Eirik Furu Baardsen
Sveinung Sandberg mottok Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere. Foto: Eirik Furu Baardsen


Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere er på 50 000 norske kroner og deles ut sammen med et diplom. Denne belønningen kan tildeles norske forskere eller forskere fast bosatt i Norge, som ennå ikke har fylt 35 år.

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere går i 2011 til post doktor Sveinung Sandberg for hans forskningsresultater innen sosialpolitiske spørsmål om ungdommer og etniske minoriteter i rusmiljøer. Han er ansatt ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo.