Professor Raquel Fernàndez holdt årets Akademiforelesning

Årets Akademiforelesning i humaniora og samfunnsfag ble holdt tirsdag 10. mars av Raquel Fernández, professor i økonomi ved New York University.

Tittelen på foredraget var Culture and Economics: An Inquiry into Women`s Labor Force Participation.

Fernández tok for seg hvordan kvinners deltagelse på det formelle arbeidsmarkedet har endret seg over tid og fra land til land. Hvilken rolle spiller kultur i å generere denne variasjonen? Inntil nylig har kultur vært ansett som en «black box» av økonomer, og dermed ikke vært et vitenskapelig tema. Dette har nå endret seg og det finnes stadig mer litteratur på området. Foredraget la vekt på nyere forskning som belyser hvordan kultur spiller inn på ulikheter i kvinners deltagelse i arbeidslivet.

Bilde
Raquel Fernandez holdt årets Akademiforelesning i humaniora og samfunnsfag
Raquel Fernandez holdt åretsAkademiforelesning i humaniora og samfunnsfag