Akademiet for yngre forskere er etablert

Etableringen av Akademiet for yngre forskere ble markert med en offisiell stiftelsesseremoni i Det Norske Videnskaps-Akademis lokaler 29. oktober 2015. Her fikk de 20 medlemmene overrakt sine medlemsdiplomer av Ole M. Sejersted, visepreses i Det Norske Videnskaps-Akademi. Kristin Halvorsen innledet om hvorfor hun i sin tid som kunnskapsminister så viktigheten av å opprette et ungt akademi i Norge. Statssekretær Bjørn Haugstad gratulerte og utfordret medlemmene til debatt - er det for mye nepotisme og for lite mobilitet i norsk akademia?

Bilde
Obligatorisk!

Våren 2015 søkte Akademiet for yngre forskere de første medlemmene. Interessen var stor og nå har de nærmere 160 søkerne blitt til 20 medlemmer.

Akademiet for yngre forskere er et nytt, tverrfaglig og landsdekkende vitenskapsakademi. Av 160 søkere er 20 nå valgt inn. 

På sikt skal akademiet bestå av 40 medlemmer som jobber ved norske forsknings-institusjoner og inntil 10 internasjonale medlemmer som arbeider i utlandet, men som har tilhørighet til et norsk forskningsmiljø. Initiativet til å opprette Akademiet for yngre forskere ble tatt av Det Norske Videnskaps-Akademi med støtte fra Kunnskapsdepartementet

En fagkomité bestående av Terje Lohndal (leder) og Lise Øvreås fra Det Norske Videnskaps-Akademi og Thomas Tybell og Toril Aalberg fra Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab valgte ut 36 stykker til intervju. Kandidater ble intervjuet i grupper av et intervjupanel som bestående av Terje Lohndal, Kristin Halvorsen fra CICERO og Ynge Vogt fra forskningsmagasinet Apollon.

Intervjukomiteen har særlig lagt vekt på søkeres evne til å formidle sin forskning på en allment tilgjengelig måte, deres engasjement for forskningspolitiske temaer og mulighet til å bygge akademiet. Ettersom dette er første kull som velges ut har det også vært viktig å sende ut klare signaler om at akademiet skal være tverrfaglig og tverrsektorielt sammensatt, ha jevn kjønnsbalanse, reflektere at yngre forskere i Norge er en internasjonalt sammensatt gruppe samt legge grunnlaget for et nasjonalt akademi.  

Her er medlemmene

Akademiet for yngre forskere vil 29. oktober stiftes av Monica Aas (Psykologi og alvorlig psykiske lidelser, OUS/UiO), Jan Magnus Aronsen (Medisin, Universitetet i Oslo og Bjørknes Høyskole), Einar D. Bøhn (Filosofi, UiA), Katrien De Moor  (Menneskesentrert design, NTNU), Michael F. Duch (Utøvende musikk, NTNU), Kyrre E. Emblem (Kreftdiagnostikk og medisinsk avbildning, OUS), Katja Enberg  (Evolusjonær økologi, fiskeribiologi, Havforskningsinstituttet), Ingeborg P. Helland (Økologi, NINA), Aslak Hjeltnes (Psykologi, UiB), Alexander R. Jensenius  (Musikkvitenskap, UiO), Carl Henrik Knutsen (Statsvitenskap, UiO), Simen Kvaal (Teoretisk kjemi, UiO), Guro E. Lind (Kreftforskning, OUS), Arnfinn Midtbøen (Sosiologi, Institutt for samfunnsforskning), Laura Sætveit Miles (Engelsk Litteratur, UiB), Kathrine R. Redalen (Biofysikk, AHUS), Marie E. Rognes (Anvendt matematikk, SIMULA), Anders Schomacker (Geologi, NTNU (snart UiT)), Katerini T. Storeng (Medisinsk antropologi, SUM (UiO)) og Gudrun Østby (Statsvitenskap/freds- og konfliktforskning, PRIO).