Nansen Minneforelesning 2017

For inviterte
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

Program

Rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen deler ut Framkomiteens Belønning for Polarforskning for 2017

Professor Håvard Hegre, Uppsala universitet:

Konfliktforskning, og den fredsbevarende virkningen av demokrati og handel

Bilde
Obligatorisk!
Håvard Hegre

 

En serie  studier viser en nedadgående trend i mange former for politisk vold. Foredrage går gjennom og vurderer denne forskningen. Det undersøker også et sett av forklaringer som kan støtte opp om reduksjonen i vold. Viktig blant disse er demokrati, utvikling og økonomiske nettverk, som har en betydelig om enn ikke helt ubetinget fredsbevarende virkning. Foredraget ser også på projeksjoner for framtidige trender utviklet  innenfor demografi og økonomi og diskuterer betydningen av dette for om vi kan håpe at  verden blir bedre i framtiden.

***

Nansen Minneforelesning er arrangert av Det Norske Videnskaps-Akademi med økonomisk støtte fra Komitéen til Bevarelse av Polarskibet "FRAM" og Nansenfondet og de dermed forbundne fond i anledning Fridtjof Nansens fødselsdag 10. oktober.