Se bilder fra seminaret 29. november

Folkeforbundet og FN

I 2020 passerte både Folkeforbundet (FF) og De forente nasjoner (FN) viktige milepæler. Det er 100 år siden FF ble grunnlagt som en del av fredsslutningen etter første verdenskrig, og 75 år siden seierherrene i annen verdenskrig i San Francisco forsommeren 1945 ble enige om å grunnlegge FN. Begge organisasjonene hadde som primære mål å sikre medlemsstatenes suverenitet og uavhengighet og å fremme en mer retts- og regelbasert internasjonal orden.

Se bildegalleri nederst i saken

Dette seminaret var opprinnelig påtenkt holdt over flere dager og med internasjonal deltakelse. Pandemien endte først våre forhåpninger om en internasjonal konferanse, dernest førte den til at vi valgte å utsette den langt mer beskjedne versjonen vi landet på, fra 2020 til 2021, slik at vi kunne møtes ansikt til ansikt i Akademiets lokaler. Folkeforbundet og FNs jubileer er for viktige i både internasjonal og norsk sammenheng til å skulle å forbigås i akademisk taushet.

Bilde
Kavlisalen
Kavlisalen. Foto: Thomas B Eckhoff

Om seminaret
Seminaret ble delt inn i fem deler og startet med «Folkeforbundet og FN som garantister for nasjonal suverenitet og sikkerhet, og Norges forhold til Folkeforbundet/FN» ved Helge Ø. Pharo

Den andre delen sto Øyvind Østerud for og han snakket om «Folkeforbundet, FN og den ikke-vestlige verden. Mandatområder, trusteeships, avkolonisering og Norges rolle»

Etter en kort pause snakket Jarle Simensen om «Folkeforbundet, FN og en internasjonal økonomisk orden. Norske standpunkter og norske interesser».

Deretter var det Hanne Hagtvedt Vik som snakket om «Urfolk, minoriteters rettigheter og menneskerettigheter. Folkeforbundet, FN, ILO og Norges rolle».

Sunniva Engh avsluttet den femte delen og snakket om «Internasjonalt helsesamarbeid, filantropiske organisasjoner, Folkeforbundet, FN og Norge».

I panelsamtalen etter innleggene deltok Hanne Hagtvedt Vik, Cecilie Hellestveit og Øyvind Østerud. Deltakerne var ivrige etter å komme med sine synspunkter og de var ikke enige! Terje Lohndal loset oss gjennom foredrag, spørsmålsrunder og panelsamtalen.

Les mer om seminaret og foredragsholderne

Relatert bildegalleri

Folkeforbundet og FN - bilder