Britiske politikere bruker vitenskapsrådgivning fra EASAC:

Storskala bruk av bio-energi er ikke en klimavennlig løsning

Debattmøte i Akademiet

Akademiets utvalg for vitenskapsråd for politikkutforming diskuterte brenning av pellets på et frokostmøte i januar 2021.
 

Bakgrunn:
EASAC-rapporten om skog
EASAC-kommentar bygget på skograpporten 

Kontaktpersoner i DNVA:
Lars Walløe (90 96 75 31) og Anders Elverhøi (92 86 94 81)

The Telegraph trykket nylig et opprop fra 52 parlamentsmedlemmer som krever et møte om bruk av bio-energi i Storbritannia. Oppropet er basert på tydelige vitenskapsråd fra “top think tanks” som EASAC, Chatham House og Ember. 

Bilde
Brenning av pellets for elproduksjon gir ikke grønn energi

EASAC er en sammenslutning av vitenskapsakademier i Europa, hvor DNVA er aktivt medlem. EASAC har i lengre tid advart mot å brenne trevirke for å lage elektrisitet, og har pekt på at dette vil bidra til økt global oppvarming på kort sikt. Disse rådene er hittil ikke hensyntatt i Storbritannia. Avisens gravejournalister avslører at Storbritannias største kraftverk, Drax, brenner tilsvarende 25 millioner trær i året for å produsere strøm. 
“Det synes åpenbart at felling av trær i USA, transportering av dem over Atlanterhavet for deretter å brenne dem i Storbritannia bidrar til å øke CO2 utslipp,” skriver parliamentsmedlemmene. Kunnskapsoversikter tyder på en “carbon payback time» på 190 år.

Les mer: End ‘scandal’ of burning wood for energy, MPs demand after Telegraph investigation (Msn.com/Telegraph)