Nyttårshilsen fra preses Lise Øvreås

Vitenskapens bidrag til bærekraftig omstilling

Jeg ser med glede og forventning fram til å lede Akademiet i 2022, sammen med presidiet, styret og administrasjonen. Jeg håper at 2022 blir et godt år for alle sammen, at Covid-19 endelig slipper taket og at vi får den vanlige hverdagen tilbake. Jeg har spesielt savnet fysiske møter i akademiets hus og ellers på våre arbeidsplasser rundt om i landet. 

Bilde
Lise Øvreås
Lise Øvreås, preses i DNVA. Foto: UiB

Til tross for at vi har vært hardt rammet av pandemien de to siste årene har vi også hatt stor aktivitet i Akademiet – spesielt det siste halvåret da vi trodde vi var kommet over kneiken. Akademimedlemmene har vist et imponerende engasjement i år, noe som er dokumentert på våre nettsider.  Vi vil fortsette med å publisere foredrag og møter på YouTube, så her er det en hel rikdom av foredrag for de av dere som ikke kunne delta fysisk på disse arrangementene. 
Mer enn noen gang trenger vi Akademiet - nå når det er trykk på akademisk frihet over hele verden! Dette er et oppdrag vi må ta på største alvor.  Det skal derfor bli fint å ta fatt på både den interne og eksterne virksomheten i akademiet, til medlemsmøtene og vårt arbeid for å synliggjøre hvor viktig den akademiske forskningen er for hele samfunnet.
 Bærekraftig omstilling
Ikke minst ser jeg fram til å arbeide med den nye foredragsserien i Akademiet om vitenskapens bidrag til bærekraftig omstilling, med hav som hovedtema i 2022. Vi er godt i gang med FNs havforskningstiår med slagordet «The Science we need for the Ocean we want» . Her tror jeg Akademiet har mye å bidra med, både for å fylle kunnskapshull, men også sette viktige tema på dagsorden. Serien lanserers senere i år. 
Vi har store planer for 2022. Vi skal både dele ut Abelprisen 24. mai, og alle tre Kavli-prisene 6. september. Vi skal markere vinnerne fra tidligere år, i tillegg til å hedre de nye vinnerne i 2022. Dette er priser som gir oss gode muligheter til å understreke viktigheten av den grunnleggende og langsiktige akademiske forskningen. 
Akademiet har også satset tungt på vitenskapsbasert rådgivning for politikkutforming, hvor vi har levert viktige bidrag. Akademiet har på dette området vært en vesentlig premissleverandør, og det skal bli spennende å følge det videre arbeidet til det nyopprettete utvalget tett de kommende årene.

Takk til Graver 
Jeg vil benytte denne anledningen til å takke avtroppende preses, Hans Petter Graver - for glimrende innsats gjennom tre år.  Graver har videreutviklet Akademiet som en moderne institusjon, og vært en synlig og uredd aktør i det offentlige ordskifte. På denne måten har Graver også markert et av Akademiets samfunnsoppdrag: Akademiske frihet og kritisk analyse. Hans Petter Graver skal ha stor takk for innsatsen for Akademiet internt, men også for å ha representert Akademiet utad på en måte det står stor respekt av.