HumSam-prisen

HumSam-prisen tar nå imot nominasjoner

Slik nominerer du

Nominasjonsbrev med begrunnelse og lenke til CV sendes til sekretær for komiteen Gro Havelin på e-post gro.havelin@dnva.no innen 1. oktober 2022.

HumSam-prisen

HumSam-prisen - Akademiets pris for fremragende forskning innen humaniora og samfunnsfag (Stefi og Lars Fylkesakers pris) ble første gang delt ut i 2015, da under navnet Fylkesakerprisen. Prisen deles ut annethvert år og er på 250 000 kroner. 

Tidligere vinnere

  • Ingvild Sælid Gilhus (2021)
  • Jon Elster (2019)
  • Annelin Eriksen og Knut Mikjel Rio (2017)
  • Eyolfur Kjalar Emilsson (2015)

HumSam-prisen er nå åpen for nominasjoner. Komiteleder Terje Lohndal oppfordrer både enkeltpersoner og institusjoner til å nominere.

Bilde
Terje Lohndal
Komiteleder Terje Lohndal. Her fotografert i Akademiet.

- Dersom du har en fremragende forskerkollega, bør du absolutt nominere vedkommende. Det er mange svært dyktige HumSam-forskere i Norge og derfor burde vi ideelt sett svømme i nominasjoner, sier Terje Lohndal, visepreses i Akademiet og leder for HumSampriskomiteen. 

- Alle kan nominere, det er ikke et krav om at man må være medlem av DNVA for å kunne nominere. Prisvinner må heller ikke være medlem, men være norsk statsborger eller fast bosatt i Norge. Vi tar imot alle nominasjoner, og oppfordrer særlig institutter og fakulteter på HumSam-området til å nominere dyktige kollegaer.

HumSam-prisen, Akademiets pris for fremragende forskning innen humaniora og samfunnsvitenskap (Stefi og Lars Fylkesakers pris) deles ut annethvert år av Det Norske Videnskaps-Akademi. Prisen er på 250 000 kroner, og prisvinneren feires med et symposium i Akademiet. 
Tidligere vinnere er blant andre Jon Elster og Ingvild Sælid Gilhus

- Prisen anerkjenner og synliggjør fremragende forskningsbidrag innenfor HumSam-fagene. Disse fagene inkluderer også teologi, rettsvitenskap og utdanningsvitenskap. HumSam-fagene utgjør halvparten av Akademiet, og i så måte er det viktig at de også får den oppmerksomheten de fortjener, sier Lohndal. 

-Vi ønsker å løfte frem de fremste forskerne i Norge innenfor HumSam-fagene. Det kan også godt være yngre forskere, dette er ikke nødvendigvis en pris man mottar som kronen på et livsverk. Alle prisvinnerne så langt er meget aktive og engasjerte forskere.

*

Fristen for å nominere er 1. oktober.

Bilde
HumSam prisen