Forskningsetisk utvalg

Bør vi tenke nytt når neste pandemi rammer?

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi

Forskningsetisk utvalg inviterer til debattmøte om etisk beredskap

Bilde
Foto av tre forskere. Den første er Kari Milch Agledahl. Hun ser bestemt på kameraet. Hun har på seg blå pologenser/turtleneck, og har langt lyst hår.Den andre er Atle Fretheim.  Han har på seg kordfløyels-blazer og skjorte. Han har lyst hår som rekker til haken. Den tredje er Gunnveig Grødeland. Hun har på seg labfrakk, har mørkt hår, og smiler mot kamera.

Er vår etiske beredskap god nok?

Prioritering mellom forskningsprosjekter ble diskutert under Covid-19 pandemien. Noen viktige folkehelsetiltak ble aldri utprøvd, samtidig ble mange mindre viktige prosjekter gjennomført i all hast.

Er vår etiske beredskap god nok? Bør vi tenke nytt om forskningsetikk når neste pandemi rammer?

På dette møtet inviterer Forskningsetisk utvalg til refleksjoner og debatt om nye forskningsetiske utfordringer som en pandemi medfører. Innledere er Gunnveig Grødeland, Atle Fretheim og Kari Milch Agledal. 

Debattleder er Ole Frithjof Norheim, professor i medisinsk etikk ved UiB og medlem i Forskningsetisk utvalg. 

Les intervju med Ole Frithjof Norheim her: Gikk vi glipp av viktig kunnskap under pandemien?

Se opptak: 

 

Praktisk informasjon

Har du spørsmål om møtet, ta kontakt med Gro Havelin på E-post gro.havelin@dnva.no

Program

16:30 Servering av kaffe og rundstykker

17:00 Velkommen
Kirsti Strøm Bull, Leder av Forskningsetisk utvalg, DNVA

17:10 Rasjonell håndtering av ukjent farvann - forskning og vaksineprioriteringer
Gunnveig Grødeland, Seniorforsker, Institutt for klinisk medisin, UiO

17:35 Er forskningsetikken er en bremsekloss for forskning på folkehelsetiltak?
Atle Fretheim, Fagdirektør og senterleder, Senter for forskning på epidemitiltak, Folkehelseinstituttet

17:55 Forskningsetikken er ikke en bremsekloss for forskning på folkehelsetiltak
Kari Milch Agledahl, Leder av Den nasjonale forskningsetiske komite for medisin og helsefag (NEM), overlege ved Finnmarkssykehuset og førsteamanuensis ved Institutt for klinisk medisin, UiT Norges arktiske universitet 

18:15 Pause med forfriskninger

18:45 Paneldebatt 

*

Om innlederne

Gunnveig Grødeland avla i 2013 sin doktorgrad ved UiO innen immunologi og vaksinologi. Hun har siden forsket ved UiO og OUS, avbrutt at et opphold som Fulbright Scholar i 2017 ved The Scripps Research Institute i San Diego. I dag leder hun forskningsgruppen "Influenza and adaptive immunity" ved Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus. Forskningsfokus er rasjonell vaksineutvikling basert på immunologisk kunnskap, og med en prosjektportefølje som spenner fra immunologisk grunnforskning og til klinisk vaksineforskning.

Atle Fretheim leder Senter for forskning på epidemitiltak (CEIR) ved Folkehelseinstituttet og har en bistilling som professor II ved OsloMet - storbyuniversitetet. I vel 20 år har han arbeidet med å evaluere effekter av tiltak for å bidra til et godt beslutningsgrunnlag, for helsepersonell, pasienter, byråkrater og politikere.

Kari Milch Agledahl er leder av den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM). Hun er overlege ved Finnmarkssykehuset og spesialist i øyesykdommer. Hun har hovedfag i filosofi og doktorgrad i medisinsk etikk, med hovedfokus på etikken i daglig medisinsk arbeid og avveininger av verdihensyn i vanskelige kliniske situasjoner. Hun har en bistilling ved Universitetet i Tromsø, Norges Arktiske Universitet, hvor hun underviser legestudenter i medisinsk etikk.