Lansering av rapport / Frokostmøte 23.11

Veier til et mer bærekraftig matsystem i Norge

Åpent
Youngs, Youngstorget 3, Oslo
Ekspertgruppens medlemmer

•    Dag Aksnes, Professor, Institutt for biovitenskap, UiB
•    Annechen Bahr Bugge, Forsker I, dr.polit., Forbruksforskningsinstituttet, SIFO 
•    Olav Kjørven, Senior Director of Strategy, EAT 
•    Helle Margrete Meltzer, FHI, Forskningssjef, dr.philos., FHI
•    Bob van Oort, Senior Researcher, Cicero

De fem ekspertene er oppnevnt som individuelle fagpersoner og representerer ikke sin arbeidorganisasjon.

DNVA har vært representert ved: 
Lise Kjølsrød, Professor UiO/spesialrådgiver DNVA
Eva Halvorsen, Prosjektleder, siv.ing DNVA

Les mer om rapporten

Gir råd for mer bærekraftig matsystem i Norge (nyhetssak om rapporten) på Akademiets nettside.

I frokostmøte onsdag 23. november lanserer Det Norske Videnskapsakademi rapporten «Veier til et mer bærekraftig matsystem i Norge». Kristin Halvorsen leder frokostmøtet.

Se opptak:

 

Praktisk informasjon

Dag: Onsdag 23. november
Tid:   08:00-09:30
Sted: Youngs, Youngstorget 3, Oslo
Meld deg på

Har du spørsmål, kontakt Eva.Halvorsen@dnva.no

Bilde
Kristin Halvorsen (Foto: Cicero)
Kristin Halvorsen leder frokostmøtet. Hun er i dag direktør for Cicero og tidligere finans- og kunnskapsminister for SV. (Foto: Cicero)

Rapporten som presenteres er bredt anlagt og tegner et bilde av de sammensatte og spesielle forutsetningene Norge har for å kunne oppnå et mer bærekraftig matsystem. Samtidig ønsker rapporten å legge et grunnlag for videre drøfting av kriterier for et bærekraftig matsystem. 

Rapporten er utarbeidet av en uavhengig ekspertgruppe og inngår som ledd i Akademiets arbeid med vitenskapsrådgivning for politikkutforming. 

Berike kunnskapsgrunnlaget

Hensikten bak rapporten er å berike kunnskapsgrunnlaget for de viktige og nødvendige beslutningene som politikerne skal fatte om landets matsystem. 

Begrepet matsystem omfatter her produksjon, prosessering, distribusjon, salg og konsum av mat i tillegg til den sosioøkonomiske og miljømessige effekten systemet har på omgivelsen. Et bærekraftig matsystem knytter faktorer som klima, miljø, mattrygghet, helse, infrastruktur og institusjoner sammen med verdikjeden for mat.

Enkel frokost og kaffe/te serveres.

Bilde
Dag Aksnes, UiB
Dag Aksnes, medlem av ekspertgruppen.

Program 

08:00: Velkommen, generalsekretær i Det Norske Videnskaps-Akademi,
Gunn Elisabeth Birkelund 
08:05: Dag Aksnes, professor, UiB og medlem av ekspertgruppen 
Sjømat – en del av det norske matsystemet?
08:15: Lise Kjølsrød, professor i sosiologi, UiO 
Hva skal til for å regenerere landbruket i Europa; har Norge noe å lære?
Har endringer i forbrukernes holdninger til matvarer noen betydning?
08:25: Kristin Halvorsen, direktør ved Cicero, tidligere kunnskaps- og finansminister
Sammenfattende og uavhengig vurdering av rapporten

Bilde
Alfred Bjørlo
Stortingsrepresentant fra Venstre, Alfred Bjørlo stiller i politikerpanelet når rapporten presenteres. (Foto: Stortinget)

Kommentarer fra tre politikere:

Bilde
Birgit Oline Kjerstad
Stortingsrepresentant Birgit Oline Kjerstad fra SV stiller i politikerpanelet når rapporten presenteres. (Foto: Stortinget)
Bilde
Solveig Vitanza (Ap)
Solveig Vitanza (Ap) stiller i politikerpanelet når rapporten presenteres.

08:35    Alfred Bjørlo (V) 
08:45    Birgit Oline Kjerstad  (SV) 
08:55    Solveig Vitanza (Ap)
09:05    Spørsmål og kommentarer fra salen 
09:30    Slutt

Møtet blir filmet og lagt ut i etterkant på Akademiets YouTube-kanal.

 

Relatert bildegalleri

Bilder fra frokostmøtet (Vitenskapsrådgivning Matrapport 2022)