Forskningsetisk utvalg

De dødes rettigheter

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi
Forskningsetisk utvalg

Les mer om utvalget og tidligere møter her: 

Forskningsetisk utvalg | Det Norske Videnskaps-Akademi (dnva.no)

Hvilke rettigheter har de døde til eget liv og kropp? Forskningsetisk utvalg inviterer til debatt.

Bilde
Gustav Vigelands skulptur Død og Liv
Død og liv av Gustav Vigeland. Foto: Nasjonalmuseet

Er etiske hensyn begrensninger eller nødvendige forutsetninger for å forstå og skrive om andre?

Svekkes etiske hensyn med økende tidsavstand?

Hvilke utfordringer reiser forskning på menneskelige levninger?

Hvordan forholder vi oss til ønsker fra avdøde og pårørende?

Hvem bestemmer over livet/levningene etter døden?

*

Forskningsetisk utvalg inviterer til en tverrfaglig samtale om etiske utfordringer knyttet til forskning på døde mennesker og levninger. 

Møteleder er Aud Tønnessen, professor i teologi og medlem av Forskningsetisk utvalg. 

*

Praktisk informasjon

Møtet er åpent, men påmelding ønskes. Benytt skjema nederst på siden.

Det vil bli gjort opptak av møtet, som publiseres som Akademiets YouTube-kanal. 

Kontaktperson: Gro Havelin e-post gro.havelin@dnva.no

Program

16:30 Dørene åpner. Enkel servering

17:00 Møtestart

Carl Öhman, førsteamanuensis ved Uppsala Universitet: «Har døde rett til privatliv? Om døden på sosiale medier»

Nils Anfinset, professor ved Universitetet i Bergen: «Etiske utfordringer ved forskning på menneskelige levninger»

Camilla Serck-Hanssen, professor ved Universitetet i Oslo og direktør ved Senter for Grunnforskning: "Død, men ikke borte? Rettighetenes etiske grunnlag»

18:00 Pause med forfriskninger

18:30 Arnhild Skre, Dr. Philos og forfatter av flere biografier: «Er det forskningsetisk forskjell på å skrive om døde og levende?»

Debatt og spørsmål fra salen 

19:30 Avslutning

*

Bilde
Arnhild Skre, Camilla Serck-Hansen, Carl Öhman og Nils Anfinset
Fra venstre: Arnhild Skre, Camilla Serck-Hansen, Carl Öhman og Nils Anfinset

Om bidragsyterne

Carl Öhman er førsteamanuensis ved Uppsala Universitet. Hans doktorgrad fra Oxford fra 2017 hadde tittelen The Post-Mortal Condition: Being with the Dead in the Age of Digital Media. Et sentralt tyngdepunkt i hans forskning er forholdet mellom etikk og sosiale medier. 2020 mottok han Scopus/Elsevier Early Career Research Fund innenfor Arts & Humanities.

Nils Anfinset er professor i arkeologi ved Universitetet i Bergen og har vært medlem av og leder av Nasjonalt Utvalg for forskning på menneskelige levninger (populært omtalt som Skjelettutvalget). Han er en profilert og tydelig stemme i den etiske debatten på dette området. 

Camilla Serck-Hanssen er professor i filosofi og har spesielt arbeidet med Kant. Hun har bred erfaring i arbeidet med etiske problemstillinger på ulike områder og har blant annet ledet Pressens Faglige Utvalg og Etisk Råd for Forsvarssektoren. For øyeblikket er hun direktør ved CAS og sitter på stor tverrfaglig kompetanse.

Arnhild Skre er Dr.Philos. fra Universitetet i Oslo i 2015, der hun disputerte på avhandlingen Hulda Garborg. Nasjonal strateg. Hun er en kritikerrost og prisbelønnet forfatter og har skrevet en rekke biografer, den siste i 2022 om Berge Furre. For biografien om Hulda Garborg mottok hun Brageprisen i 2011.