Vitenskapsrådgivning for politikkutvikling:

Hva er en god vei mot en grønn framtid?

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi
Vitenskapsrådgivning – Science advice

Kunnskapsbaserte innspill

Det Norske Videnskaps-Akademi ønsker å bidra til at beslutningstakere får kunnskapsbaserte innspill til sine prosesser.

DNVAs arbeid med vitenskapsrådgivning vil være en uavhengig stemme som gjør vitenskapelig kunnskap lett tilgjengelig som grunnlag for politikkutforming.

Vi vil særlig legge vekt på vitenskapsrådgivning der Akademiet er et bindeledd mellom miljøene som utvikler politikk på den ene siden og det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget slik det forvaltes i de fremste nasjonale og internasjonale kunnskapsmiljøene på den andre siden.

Strategiske mål

Siktemålet er å styrke vitenskapens bidrag til utforming av offentlig politikk ved å: 

 • aktivere uavhengig og relevant kunnskap av høy kvalitet
 • belyse hvilke handlingsalternativer som kan være tilgjengelige og hvilke konsekvenser politiske valg mellom alternativene kan ha
 • skape arenaer for vitenskapelig informert dialog
 • bidra til den offentlige samtalen gjennom å organisere åpne møter

Vitenskapsrådgivning er èn av Akademiets tre hovedaktiviteter.

DNVA arbeider med vitenskapsrådgivning fordi:

 • Arbeidet med vitenskapsrådgivning er en uavhengig stemme som aktiverer forskningsforankret kunnskap til beste for landet, kulturen og befolkningen
 • Akademiets særlige styrke i dette arbeidet er dets

  - uavhengighet

  - et nettverk av fremtredende forskere

  - etablerte respekt i samfunnet

Internasjonalt

Akademiet deltar i flere internasjonale organisasjoner som arbeider med Science advice. 

Spesielt to internasjonale organisasjoner er aktuelle:

 • EASAC (European Academies Science Advisory Council) 
 • ALLEA (All European Academies)

Disse organisasjonene utarbeider rapporter om sentrale problemstillinger, som for eksempel forvaltning av jord, karbonutslipp fra transportsektoren, sirkulær økonomi og helsekonsekvenser av klimaendringer.

Akademiet arbeider internasjonalt på to måter: 

 • ved å bidra med fagfolk i internasjonale ekspertgrupper og foreslå problemstillinger til vurdering for nye rapporter
 • ved å hente ut kunnskap fra utvalgte rapporter og bearbeide materialet for norske forhold

Norske ekspertgrupper

For å finne ut hva som er av særlig betydning i norsk sammenheng, oppnevner Akademiet nasjonale ekspertgrupper som avgir relativt korte vitenskapsrådgivningsrapporter på norsk.

 

Mange typer møter

Akademiet arrangerer møter om aktuelle temaer for beslutningstakere; 

- åpne møter med nasjonale og internasjonale eksperter

- rundebordskonferanser

- workshops for mindre grupper.

Akademiets utvalg for vitenskapsrådgivning arrangerer onsdag 1. november et møte om naturmangfold. Naturmangfold som vårt livsgrunnlag: Hvorfor har vi ikke lykkes så langt? Hva er dilemmaene? Hva skal til for å lykkes? Kristin Halvorsen er møteleder.

Møtet blir delt inn i tre deler:

Praktisk informasjon

Møtet er tredelt, der forskere, politikere og ungdomspolitikere innleder i hver sin del.

Møtet er åpent for alle, men man må melde seg på. Påmelding

Møtet blir ikke strømmet, men vil legges ut på vår YouTube-kanal i en begrenset periode.

Prosjektleder: Eva Halvorsen

Del 1 – Vitenskapen

Vi tar et overordnet blikk på naturkrisen og koblinger mellom naturkrisen og klimakrisen. 
Hva sier forskningen? Hvilken kunnskap har vi om hvordan ting burde ha blitt gjort?
 

Bilde
Kristin Halvorsen (Foto: Cicero)
Kristin Halvorsen er moderator for møtet. (Foto: Cicero)

13:00-13:05   Velkommen, preses ved Det Norske Videnskaps-akademi Lise Øvreås
Introduksjon av moderator Kristin Halvorsen
13:05-13:10   Velkommen, Kristin Halvorsen, direktør ved Cicero, Senter for klimaforskning
13:10-13:25    Anne Sverdrup-Thygeson, professor i bevaringsbiologi ved NMBU og vitenskapelig rådgiver ved Norsk institutt for naturforskning:                            
Hva er endringsblindhet og hvordan påvirker fenomenet norsk naturforvaltning?
13:25-13:40  Dag O. Hessen, professor i biologi, UiO
Hvorfor vi ikke kan ofre naturen for det grønne skiftet?
13:40-13:55    Siri Ellen Hallstrøm Eriksen, professor ved Institutt for folkehelsevitenskap, NMBU: Hva forteller naturtap og klimaendringer oss? Det haster å sette menneske og natur i sentrum – heller enn vekst, forbruk og ulikhet
13:55-14:10    Karen O’Brien, Professor i sosiologi og samfunnsgeografi, UiO: Hvordan kan vi få til endringer som er bærekraftige og rettferdige?

14:10-14:15    Kristin Halvorsen introduserer del 2

Bilde
Paneldeltakere del 1
Siri Ellen Hallstrøm Eriksen (Foto: NMBU), Anne Sverdrup-Thygeson (Foto: NMBU), Dag O. Hessen (Foto: UiO) og Karen O’Brien (Foto: UiO).

Del 2 – Dilemmaene

Hvorfor har vi ikke lykkes så langt? Hva er dilemmaene? Hva skal til for å lykkes?

14:15-14:20    Mathilde Tybring-Gjedde, Stortingsrepresentant (H)
14:20-14:25    Ragnhild Sjoner Syrstad, Statssekretær (Ap)
14:25-14:30    Arild Hermstad, Leder MDG
14:30-14:50    Debatt med politikerne

14:50-15:05    Kaffepause

Bilde
Paneldeltakere del 2
Mathilde Tybring-Gjedde (H) (Foto: Stortinget), Ragnhild Sjoner Syrstad (Ap) (Foto: Trond A. Isaksen / Klima- og miljødepartementet) og Arild Hermstad (MDG) (Foto: MDG).

15:05-15:10    Kristin Halvorsen introduserer del 3

Del 3 – Framtiden

Ungdomspolitikerne: Hva gjør vi nå? Hvordan skal vi tenke nytt? 

15:10-15:13    Viktor Hegerberg, Sosialistisk Ungdom – miljøpolitisk leder
1513-15:16     Ane Breivik, Unge Venstre, leder
15:16-15:19    Simen Velle, Fremskrittspartiet ungdom, leder
15:19-15:22    Nimrah Ramzan fra AUFs sentralstyre, medlem av ressursgruppen for klima og miljø
15:22-15:25    Liv Müller Smith-Sivertsen, Rød Ungdom, leder
15:25-15:28    Emma Erlandsen, Unge Høyre, nestleder
15:28-15:31    Margit Martinsen, Grønn Ungdom, talsperson
15:31-16:15    Debatt med ungdomspolitikerne
16:15               Oppsummering ved Kristin Halvorsen

Bilde
Smilende ungdomspolitikere
Viktor Hegerberg, Sosialistisk Ungdom (Foto: Privat), Ane Breivik, Unge Venstre (Foto: Stortinget), Simen Velle, Fremskrittspartiet ungdom (Foto: Hina Jalil / NRK) og Nimrah Ramzan, AUFs sentralstyre (Foto: AUF).
Bilde
Poserende damer
Liv Müller Smith-Sivertsen, Rød Ungdom (Foto: Rød Ungdom), Emma Erlandsen, Unge Høyre (Foto: Høyre) og Margit Martinsen, Grønn Ungdom (Foto: Grønn Ungdom).

Middag – diskusjonen fortsetter

16:20-17:00    Servering av lett fingermat i Spisesalen

Relatert bildegalleri

Hva er en god vei mot en grønn framtid?