Utvalg for vitenskapsrådgivning

Bilde
Jørn Rattsø, Kjersti Lohne, Carl Henrik Knutsen, Inger Sandlie, Inga Strümke, Borgar Aamaas, Dag Aksnes, Ingvald Strømmen og Kjersti Fløttum.  Foto: NTNU, UIO, Eirik Furu Baardsen, Inven2, NTNU, CICERO, Unni Irmelin Kvam, NTNU og Academia Europaea
Jørn Rattsø, Kjersti Lohne, Carl Henrik Knutsen, Inger Sandlie, Inga Strümke, Borgar Aamaas, Dag Aksnes, Ingvald Strømmen og Kjersti Fløttum. Foto: NTNU, UIO, Eirik Furu Baardsen, Inven2, NTNU, CICERO, Unni Irmelin Kvam, NTNU og Academia Europaea

Mandat:
Utvalget for vitenskapsrådgivning skal
•    bidra til å utvikle mekanismer for vitenskapsrådgivning i Norge i samarbeid med Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA), de øvrige vitenskapsakademiene i Norge, Norges forskningsråd og andre aktuelle partnere 
•    bidra til det internasjonale arbeidet knyttet til vitenskapsrådgivning, og bidra til at spesielt relevante internasjonale kunnskapsrapporter for vitenskapsrådgivning bearbeides videre for norske forhold
•    bidra til å utvikle den faglige forståelsen for hva vitenskapsrådgivning innebærer i norsk sammenheng. Dette betyr å styrke kontakten med norske institusjoner, særlig Stortinget, regjeringen, næringslivet og relevante organisasjoner 
•    gjøre Akademiets arbeid med vitenskapsrådgivning bedre kjent i norsk offentlighet

 

Medlemmer i utvalget:

  • Jørn Rattsø, professor i samfunnsøkonomi, NTNU (leder)
  • Kjersti Lohne, professor, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO
  • Carl Henrik Knutsen, professor, Institutt for statsvitenskap, UiO
  • Inger Sandlie, professor, Seksjon for biokjemi og molekylærbiologi, UiO
  • Inga Strümke, forsker, Institutt for datateknologi og informatikk, NTNU
  • Jonas Stein, førsteamanuensis, Institutt for samfunnsvitenskap, UiT
  • Dag Aksnes, professor, Institutt for bio-vitenskap, UiB
  • Ingvald Strømmen, professor, Institutt for energi- og prosessteknikk, NTNU
  • Kjersti Fløttum, professor, Institutt for fremmedspråk, UiB

 

Eva Halvorsen er sekretær for utvalget (Eva.Halvorsen@dnva.no). 

 

Les mer om Akademiets arbeid med vitenskapsrådgivning her.