Utvalg for vitenskapsrådgivning

Bilde
Vitenskapsrådgivningsutvalget 2022

Mandat:
Utvalget for vitenskapsrådgivning skal
•    bidra til å utvikle mekanismer for vitenskapsrådgivning i Norge i samarbeid med Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA), de øvrige vitenskapsakademiene i Norge, Norges forskningsråd og andre aktuelle partnere 
•    bidra til det internasjonale arbeidet knyttet til vitenskapsrådgivning, og bidra til at spesielt relevante internasjonale kunnskapsrapporter for vitenskapsrådgivning bearbeides videre for norske forhold
•    bidra til å utvikle den faglige forståelsen for hva vitenskapsrådgivning innebærer i norsk sammenheng. Dette betyr å styrke kontakten med norske institusjoner, særlig Stortinget, regjeringen, næringslivet og relevante organisasjoner 
•    gjøre Akademiets arbeid med vitenskapsrådgivning bedre kjent i norsk offentlighet

 

Medlemmer i utvalget:

  • Jørn Rattsø, professor i samfunnsøkonomi, NTNU (leder)
  • Mari Elken, senior researcher, NIFU og medlem av Akademiet for yngre forskere (vikar for Kjersti Lohne, UiO)
  • Carl Henrik Knutsen, professor, Institutt for statsvitenskap, UiO
  • Inger Sandlie, professor, Seksjon for biokjemi og molekylærbiologi, UiO
  • Inga Strümke, forsker Institutt for datateknologi og informatikk, NTNU
  • Jonas Stein, førsteamanuensis, Institutt for samfunnsvitenskap, UiT
  • Dag Aksnes, professor, Institutt for bio-vitenskap, UiB
  • Ingvald Strømmen, professor, Institutt for energi- og prosessteknikk, NTNU
  • Kjersti Fløttum, professor, Institutt for fremmedspråk, UiB

 

Eva Halvorsen er sekretær for utvalget (Eva.Halvorsen@dnva.no). 

 

Les mer om Akademiets arbeid med vitenskapsrådgivning her.