Akademiets menneskerettighetskomite

Bilde
Menneskerettighetskomiteen

Komiteens formål

Menneskerettighetskomiteens formål er å understøtte uavhengigheten til vitenskapsakademier verden over og å fremme og forsvare menneskerettene til vitenskapsmenn og -kvinner, studenter og andre som lærere, helsepersonell og ingeniører.

Spesielt skal komiteen arbeide for:

  • å få løslatt dem som holdes fengslet i strid med menneskerettene
  • å motarbeide og forhindre mishandling og tortur
  • å styrke akademimedlemmenes bevissthet om krenkelser av menneskerettene og øke kunnskapen om hva Akademiet og dets medlemmer kan gjøre for å motvirke slike krenkelser

Mandat

Komitéen skal holde seg løpende orientert om alvorlige krenkelser av menneskerettene som berører vitenskap eller forskere. Spesielt skal den ta opp fengsling og tortur av vitenskapsmenn og -kvinner. I samarbeid med nettverkets sekretariat, som samarbeider med Amnesty International, skal komitéen påse at hver sak blir grundig utredet så langt dette lar seg gjøre. Ved brudd på menneskerettene har komiteen fullmakt til å protestere på vegne av Akademiet.

Komiteen kan ta opp saker på eget initiativ og saker som blir referert til den fra nettverkets sekretariat. Akademiets styre kan også be Komiteen om råd i saker som er beslektet med den type saker som er nevnt under Komitéens formål, men der vedtak skal treffes av Akademiets styre.

Gjennom menneskerettskomiteen er Akademiet tilsluttet International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societies.

Medlemmer

Medlemmenes funksjonstid er tre år, og de kan gjenoppnevnes én gang. Styret i Det Norske Videnskaps-Akademi har oppnevnt følgende medlemmer til menneskerettskomitéen for perioden 2022-2024:

  • Professor Hans Petter Graver, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo - leder av komiteen
  • Professor Nils Lid Hjort, Matematisk institutt, Universitetet i Oslo
  • Professor Marianne Fyhn, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo
  • Professor Anna Nylund, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
  • Professor Hugo Lundhaug, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo
  • Professor Kjersti Lohne, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo
  • Professor Inge Jonassen, Institutt for informatikk, Universitetet i Bergen

Håkon Sandbakken er sekretær for Akademiets menneskerettighetskomite: hakon.sandbakken@dnva.no

Bakgrunn

Akademiets menneskerettskomité ble opprettet av Akademiets styre våren 2000 etter initiativ fra professor Dagfinn Føllesdal. Han ledet komiteen de første 8 årene. Deretter overtok professor Arne Haaland som ble etterfulgt av professor Jakob Lothe. Jakob Lothe satt som leder av komiteen i 8 år. 

Aktuelle saker
 

Uttalelse fra International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societies om situasjonen i Nicaragua

Uttalelse fra International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societies om Iran

 Uttalelse fra International Human Rights Network for Academies and Scholarly Societies (IHRN) om angrep på akademisk frihet i Nicaragua

Uttalelse fra International Human Rights Network for Academies and Scholarly Societies (IHRN) om situasjonen i Myanmar 

Underskriftskampanje til støtte for forskere ved Bogazici universitet i Tyrkia

Arrangementer

Research and Human Rights Tverrfaglig konferanse 26. september 2019

Forsking og menneskerettar Tverrfaglig konferanse 7. desember 2015

Kronikker

Tidsvitner og Holocaust

Fri forskning under press

Boklansering

Research and Human Rights