Internasjonalt utvalg

Mandat:
Det Norske Videnskaps-Akademis internasjonale utvalg skal støtte presidiet i oppfølgingen av DNVAs internasjonale involvering.

Utvalget skal legge til rette for at:

•    DNVA leverer på styrets vedtatte internasjonale strategi 
•    DNVA følger en konsistent internasjonal linje med klare prioriteringer 
•    DNVA er medlem i de organisasjonene som oppfattes som mest relevante i hht vedtatt strategi 
•    DNVA er representert i de organisasjonene som defineres som viktigst i hht vedtatt strategi 
•    DNVAs presidium kan avlastes saksbehandling på internasjonale saker med kvartalsvis rapportering 
•    Internasjonalt engasjement styrker demokratiutvikling gjennom fokus på ytringsfrihet og akademisk frihet, forskningens vilkår, integritet og finansiering 
•    DNVA er medlem av og drar nytte av internasjonale organisasjoner som er relevante for vitenskapsprisene DNVA administrerer 
•    Informasjon og materiale fra de internasjonale organisasjonene gjøres tilgjengelig for medlemmene 

 

Bilde
Internasjonalt utvalg
Internasjonalt utvalg, fra venstre Camilla Serck-Hanssen, leder (Foto DNVA), Annelin Eriksen, Anne Husebekk (Foto: UiT), Inge Jonassen (Foto: UiB), Kenneth Ruud (Foto: FFI) og Jarle Trondal (Foto: UiA).


Medlemmer i utvalget:

  • Camilla Serck-Hanssen, professor i filosofi, direktør CAS (leder)
  • Annelin Eriksen, professor i sosialantropologi, UiB
  • Anne Husebekk, professor i medisin, UiT
  • Inge Jonassen, professor i informatikk, UiB
  • Kenneth Ruud, adm.dir. Forsvarets Forskningsinstitutt
  • Jarle Trondal, professor i statsvitenskap, UiA

 

Eva Halvorsen er sekretær for utvalget (Eva.Halvorsen@dnva.no). 

 

Les mer om Akademiets internasjonale involvering her.