ÅRSMØTET 2024

Akademiets årsmøte

For inviterte
Grand Hotel, Karl Johans gate 31, Oslo

Det Norske Videnskaps-Akademis årsmøte finner sted på Grand Hotel fredag 3. mai klokken 18.00 med foredrag, diplomoverrekkelse til Akademiets nye medlemmer, prisutdelinger, underholdning og festmiddag i Speilen.

Dørene åpner klokken 17.00

Program:

  • Forskningspolitisk innledning ved preses i Akademiet, Lise Øvreås.
  • Utdeling av diplomer til Akademiets nye medlemmer.
  • Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning innen humaniora og samfunnsvitenskap.
  • Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere innen humaniora og samfunnsvitenskap.
  • Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere innen realfag og medisin.

Foredrag ved Ole Petter Ottersen, Professor MD, PhD. Acting Secretary-General The Guild of European Research-Intensive Universities.

"Akademisk samarbeide i en turbulent verden" 

Sammendrag
"Det økende presset på akademisk frihet og institusjonell autonomi, den økende geopolitiske turbulensen som truer med å fremme proteksjonisme og politiske intervensjoner i universitetenes forsknings- og internasjonaliseringsagenda; det demokratiske tilbakefallet i Europa og i verden for øvrig; de raskt utviklende globale utfordringene (innen klima, miljø, helse, økonomi og andre) som krever en respons fra universitetenes side, når det gjelder forskning, utdanning og innovasjon og den raskt økende utviklingen av kunstig intelligens som fordrer proaktivitet fra akademia for å balansere muligheter med risiko."

Bilde
Foredragsholder 3. mai 2024
Ole Petter Ottersen Foto: Martin Stenmark/Karolinska Institutet