Vitenskapsrådgivning for politikkutvikling

Bærekraftige batterier – hvor går veien videre?

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi
Vitenskapsrådgivning for politikkutvikling – Science advice

Kunnskapsbaserte innspill

Det Norske Videnskaps-Akademi ønsker å bidra til at beslutningstakere får kunnskapsbaserte innspill til sine prosesser.

DNVAs arbeid med vitenskapsrådgivning vil være en uavhengig stemme som gjør vitenskapelig kunnskap lett tilgjengelig som grunnlag for politikkutforming.

Vi vil særlig legge vekt på vitenskapsrådgivning der Akademiet er et bindeledd mellom miljøene som utvikler politikk på den ene siden og det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget slik det forvaltes i de fremste nasjonale og internasjonale kunnskapsmiljøene på den andre siden.

Strategiske mål
Siktemålet er å styrke vitenskapens bidrag til utforming av offentlig politikk ved å: 

 • aktivere uavhengig og relevant kunnskap av høy kvalitet
 • belyse hvilke handlingsalternativer som kan være tilgjengelige og hvilke konsekvenser politiske valg mellom alternativene kan ha
 • skape arenaer for vitenskapelig informert dialog
 • bidra til den offentlige samtalen gjennom å organisere åpne møter

Vitenskapsrådgivning er èn av Akademiets tre hovedaktiviteter.

DNVA arbeider med vitenskapsrådgivning fordi:

 • Arbeidet med vitenskapsrådgivning er en uavhengig stemme som aktiverer forskningsforankret kunnskap til beste for landet, kulturen og befolkningen
 • Akademiets særlige styrke i dette arbeidet er dets
  - uavhengighet
  - et nettverk av fremtredende forskere
  - etablerte respekt i samfunnet

Internasjonalt

Akademiet deltar i flere internasjonale organisasjoner som arbeider med Science advice. 
Spesielt to internasjonale organisasjoner er aktuelle:

 • EASAC (European Academies Science Advisory Council) 
 • ALLEA (All European Academies)

Disse organisasjonene utarbeider rapporter om sentrale problemstillinger, som for eksempel forvaltning av jord, karbonutslipp fra transportsektoren, sirkulær økonomi og helsekonsekvenser av klimaendringer.

Akademiet arbeider internasjonalt på to måter: 

 • ved å bidra med fagfolk i internasjonale ekspertgrupper og foreslå problemstillinger til vurdering for nye rapporter
 • ved å hente ut kunnskap fra utvalgte rapporter og bearbeide materialet for norske forhold

Norske ekspertgrupper
For å finne ut hva som er av særlig betydning i norsk sammenheng, oppnevner Akademiet nasjonale ekspertgrupper som avgir relativt korte vitenskapsrådgivningsrapporter på norsk.
 
Mange typer møter
Akademiet arrangerer møter om aktuelle temaer for beslutningstakere; 
- åpne møter med nasjonale og internasjonale eksperter
- rundebordskonferanser
- workshops for mindre grupper.

Elektrifiseringen av transportsektoren er et av de viktigste tiltakene på veien mot et nullutslippssamfunn. Hva er vitenskapelig status for bærekraftige batterier for elbilene? Og hva er den industrielle status? Og ikke minst: Hva tenker politikerne?

Praktisk informasjon

Arrangementet er åpent, meld deg på her

Kontakt: Eva Halvorsen eva.halvorsen@dnva.no

Produksjon av elbiler og batterier trenger store mengder materialer som fører til økte utslipp i produksjonsfasen og stiller spørsmål knyttet til resirkulering og forsyning av kritiske råmaterialer. Norge har vært ledende med tanke på politisk støtte til elbiler. Eierandelen av elbiler er den største i verden. Det betyr også at Norge vil bli blant de første landene som opplever utfordringer knyttet til et storskala transportsystem basert på elektrisk mobilitet, som resirkulering av batterier og tilgang på kritiske råmaterialer. 

Bilde
bærekraftige batterier
Bærekraftige batterier til elbilene er et felt i hurtig utvikling. (Foto: Pixabay)

Et felt i utvikling
Det er utviklet modeller for fremtidsscenarier for råmaterialbruk i batterier. Hovedkonklusjonen er at det største potensialet til å redusere utslipp fra batterimaterialer ikke ligger i teknologiske løsninger, men i tiltak som oppfordrer til en mer effektiv ressursbruk. Disse tiltakene innebærer endringer i livsstil eller samfunnsstruktur som må diskuteres politisk. Og nå som elbiler står for den største andelen av nybilsalget, blir det også behov for å oppdatere lovverket. 
Alt dette betyr at bærekraftige batterier til elbilene er et felt i hurtig utvikling.

Program
12:00 – 12:30:  Kaffe, te, frukt
12:30 - 12:35:  Velkommen, ved generalsekretær i DNVA Gunn E. Birkelund

Del 1 – Kunnskap

12:35 – 12:45: Daniel Beat Müller (NTNU): Bruk og verdikjede, en oversikt over situasjonen 

12:45 – 12:55: Odne Stokke Burheim (NTNU) og Hanne Flåten Andersen (IFE): Produksjon av batterier

12:55 – 13:05: Henrik Schiellerup (Norges Geologiske Undersøkelse) og Kurt Aasly (NTNU): Utvinning av råmaterialer for batterier

13:05 – 13:15: Sulalit Bandyopadhyay (NTNU): Resirkulering og gjenbruk

13:15 – 13:25: Stina Torjesen (UiA): Industrielle retningslinjer og geopolitikk

13:25 - 13:45:  Diskusjon


13:45 - 14:15:  Pause

Bilde
Daniel Beat Müller, Odne Stokke Burheim, Hanne Flåten Andersen, Henrik Schiellerup, Sulalit Bandyopadhyay og Stina Torjesen Foto: NTNU, NTNU, IFE, Karl Jørgen Marthinsen/NGU, NTNU og UIA
Daniel Beat Müller, Odne Stokke Burheim, Hanne Flåten Andersen, Henrik Schiellerup, Sulalit Bandyopadhyay og Stina Torjesen Foto: NTNU, NTNU, IFE, Karl Jørgen Marthinsen/NGU, NTNU og UIA

Del 2 – Industri

14:15 – 14:25: Jessica Olsson (Business Sweden): Oversikt og verdikjede

14:25 – 14:35: Mona Schanche (Kuniko): Utvinning av nikkel og kobolt

14:35 – 14:45: Werner O. Filtvedt (Cenate): Materialproduksjon

14:45 – 14:55: Arne Fredrik Lånke (Elinor): Produksjon av batterier

14:55 – 15:05: Helge Refsum (Hydrovolt): Resirkulering av batterier

15:05 – 15:15: Lars Lysdahl (Rystad): Energi- og batterimarkedet

15:15 – 15:30: Diskusjon


15:30 – 15:45:  Pause

Del 3 – Hva tenker politikerne?

15:45 – 15:50:  Benjamin A. Notkevich (Ap)

15:50 – 15:55: Alfred Bjørlo (Venstre)

15:55 – 16:00 Rasmus Hansson (MDG)

16:00 – 16:30: Debatt

 

Moderator:
Stina Torjesen

Se opptak her