Kunstig intelligens - Forstå verden. Forvreng verden?

0:10 Åpning ved preses Hans Petter Graver 2:54 Robert Jenssen: Kunstig intelligens og teknologiens dualitet 28:28 Klas Pettersen: Hvordan kunstig intelligens kan påvirke demokratiet 54:04 Spørsmål og diskusjon 1:21:25 Avslutning
Kunstig intelligens - Forstå verden. Forvreng verden? Kunstig intelligens (KI) handler om å utvikle dataanalysesystemer som kan lære av eksempler for å løse komplekse problemer i ulike situasjoner og miljøer. Dette skaper allerede nå store endringer og nye muligheter overalt rundt oss. Det brukes til å utvikle selvkjørende biler, innen medisin for å finne og karakterisere svulster, til ansiktsgjenkjenning på mobilen din eller til å anbefale ny musikk eller filmer basert på dine tidligere valg. I møte tar vi for oss hvordan kunstig intelligens både påvirker og potensielt kan påvirke våre politiske og demokratiske prosesser. Kan denne teknologien bidra til å mobilisere til økt valgdeltakelse? Bidrar den til å lede velgere inn i selvbekreftende sfærer og ekkokamre, og kan vi fortsatt stole på det vi ser og hører? Om innlederne Klas Pettersen Klas Pettersen er CEO i NORA – Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium, et samarbeid mellom åtte norske universiteter, to høgskoler og tre forskningsinstitutter innenfor kunstig intelligens (KI), maskinlæring og robotikk. NORA ble dannet for å styrke norsk forskning, utdanning og innovasjon innenfor KI. Pettersen er opprinnelig sivilingeniør i fysikk fra NTNU, hvor han studerte kvantemekanikk og relativitetsteori. Etter en kortere periode i konsulentbransjen startet han som stipendiat og ferdigstilte sin doktorgrad innenfor teoretisk nevrovitenskap ved NMBU i 2007. En stor del av sin forskerkarriere har Pettersen jobbet med å bruke metoder fra fysikk, matematikk, informatikk og kunstig intelligens for å forstå mekanismer i hjernen. Pettersen har blant annet jobbet som forsker ved NMBU (2008-2013) og ved Det Medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo (2014 til 2019). Han har også hatt forskeropphold ved University of California San Diego og jobbet som konsulent i Accenture. Fra 2019 har Pettersen jobbet som CEO i NORA, hvor han leder arbeidet med å styrke norsk forskning, utdanning og innovasjon innenfor kunstig intelligens. Der jobber han også tett med problematikken rundt hvordan samfunnet påvirkes av denne teknologien. Robert Jenssen Robert Jenssen leder Visual Intelligence, et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) finansiert av Norges forskningsråd og partnere innen næringsliv og offentlig sektor http://visual-intelligence.no. Visual Intelligence utvikler framtidas AI og har forskningspartnere ved UiT Norges arktiske universitet, Universitetet i Oslo og Norsk regnesentral. Jenssen er professor og leder av UiT Machine Learning Group, og har i tillegg stilling som professor ved Københavns universitet og stilling ved Norsk regnesentral. Jenssens forskningsaktivitet fokuserer på utvikling av nye matematiske metoder for dataanalyse ved maskinlæring og dyp læring, med anvendelser innen helse, bildeanalyse, og innen industrien. Jenssen har hatt lengre forskningsopphold ved Danmarks Tekniske Universitet, det Tekniske Universitetet i Berlin, og University of Florida. Jenssen har veiledet en rekke doktorgradsstudenter og masterstudenter, er editor for journalen Pattern Recognition, og har hatt internasjonale lederverv innen sitt fag. Jenssen er general chair for Northern Lights Deep Learning Conference - NLDL - som arrangeres årlig i januar i Tromsø.