Ukraina-konflikten: Demokrati og krig (Demokratiets tilstand 2023)

 

00:00 Gunn E. Birkelund - Generalsekretær i Det Norske Videnskaps-Akademi, åpner møtet
9:27 Ole Torp presenterer programmet
11:14 Intervju med Tor Bukkvoll - Sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt
20:11
Intervju med Kai Eide - Forfatter og tidligere diplomat
Intervju Janne Haaland Matlary - Professor i Internasjonal politikk (UiO)
Eivind Petersson - Statssekretær i Utenriksdepartementet
53:44
Intervju med Tore Wig -
Professor i Statsvitenskap (UiO) Øyvind Østerud -
Professor i Statsvitenskap (UiO) Asle Toje - Forfatter, forsker og samfunnsdebattant
1:28:00
Paneldebatt
1:42:05 Spørsmål fra salen
2:05:31 Avslutning
Russlands invasjon av Ukraina har fått ringvirkninger over hele verden.
Hva blir de langsiktige følgene for demokratiutviklingen? En kamp mellom autoritære og demokratiske prinsipper? I hvilken grad og i hvilken forstand er konflikten en kamp mellom autoritære og demokratiske prinsipper, slik mye av den politiske debatten har skildret den? Hva betyr regime og styreform for såvel krigsviljen som måten å føre krig på? Hvordan påvirkes informasjonskrigen; den såkalte "kampen om narrativet" av de ulike politiske regimene? Kan autoritære stater demokratiseres? Hva er betingelsene for å endre regimet i store, autoritære stater som Kina eller Russland? Hva innebærer dette spørsmålet for utsktene til krig eller fred? Og hvilke følger kan selve endringsprosessen få for den internasjonale stabiliteten?

Dette er noen av problemstillingene som tas opp på dette andre møtet i Akademiets møteserie "Demokratiets tilstand 2023". Møtet ble avholdt i Kavlisalen i Det Norske Videnskaps-Akademi den 26.04.23. Møteleder: Journalist Ole Torp.

Panel

Eivind Vad Petersson er statssekretær for utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap). Han er tidligere diplomat og utenriks- og forsvarspolitisk rådgiver i Arbeiderpartiet.

Kai Eide er tidligere norsk diplomat og politiker for Høyre, og har blant annet vært fredsmekler på Balkan og FN-utsending i Afghanistan. Han er også forfatter av flere bøker.

Tore Wig er professor ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, hvor han forsker på blant annet demokrati og væpnet konflikt.

Janne Haaland Matlary er professor i internasjonal politikk ved Unversitetet i Oslo og tidligere stortingsrepresentant (H og KrF). Hun er forfatter av en rekke bøker, med blant annet demokrati som tema.

Tor Bukkvoll er sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, og har publisert en rekke studier av ukrainsk og russisk forsvars- og sikkerhetspolitikk.

Asle Toje er forsker, forfatter og samfunnsdebattant. Han er nestleder i Nobelkomiteen.

Øyvind Østerud er professor ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, med fokus på blant annet demokrati, styreendring og internasjonale konflikter.

Møteserien Demokratiets tilstand 2023 er støttet av Bergesenstiftelsen og Fritt Ord.