Nansenfondet og de dermed forbundne fond

Bilde
Nansenfondet og de dermed forbundne fond

Bidrag til å fremme vitenskapelige undersøkelser
Nansenfondet og de dermed forbundne fond består av seks stiftelser som har ett felles styre og som forvaltes etter de samme prinsippene.  Hvert år lyser stiftelsene ut tilgjengelige fondsmidler under fellesbetegnelsen Nansenfondet og de dermed forbundne fond.  Formålet er å fremme forskning innen ulike fagområder. Det kan søkes i perioden 1. desember til 15. januar hvert år.

I samsvar med de enkelte fonds vedtekter kan det søkes om midler til blant annet  drift, forskningsutstyr, faglige reiser og vitenskapelig assistanse. Innen realfag og medisin prioriteres ofte støtte til drift og mindre utstyrsenheter.  Det er styrets intensjon å anvende Nansenfondets midler til å støtte fremragende nysgjerrighetsbasert grunnforskning.

Følgende stiftelser inngår i Nansenfondet og de dermed forbundne fond:

Fridtjof Nansens Fond til Videnskabens Fremme (opprettet 1896)

A/S Norsk Varekrigsforsikrings Fond (opprettet 1921)

Norsk Hydros Fond til Vitenskapelig Forskning (opprettet 1930)

Michael Width Endresens Fond For Sunnmøre Næringsliv (opprettet 1935)

Statoils Forskningsfond (opprettet 1983)

Osebergfondet. Gabriel Gustafsons Minnefond for vern av fornminner (opprettet 1988)

Alle må søke elektronisk via Unifor - Forvaltningstjenesten for fond og legater ved Universitetet i Oslo. 

Les mer om søknadsprosessen(pdf)

Belønning av særlig fremragende vitenskapelig virksomhet
Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning deles hvert år ut på Det Norske Videnskaps-Akademis årsmøte.  Det alternerer mellom humaniora og samfunnsfag og innen realfag og medisin. Belønningen består av et pengebeløp (pt. NOK 300.000), et diplom og Nansenmedaljen for fremragende forskning. Den kan tildeles norske forskere, eller forskere fast bosatt i Norge, som har levert vitenskapelige bidrag av internasjonal betydning på meget høyt nivå. Belønningen skal gå til en aktiv forsker for å stimulere videre arbeid.

Fridtjof Nansen belønning for yngre forskere tildeles norske forskere eller forskere fast bosatt i Norge, som ikke har fylt 40 år. Belønningen er todelt; én i humaniora/samfunnsfag og én i realfag/medisin. Hver av belønningene er på 75 000 kroner og ett diplom.

Fristen for forslag til Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning og for yngre forskere er 10. februar hvert år.

Mer informasjon på Nansenfondets hjemmeside

Historie
"Fridtjof Nansens fond til videnskabens fremme" ble, på initiativ fra professor Waldemar Christopher Brøgger, grunnlagt ved frivillige private bidrag i 1897 i lykkerusen etter Framekspedisjonens hjemkomst i 1896.

Etter etableringen av Fridtjof Nansens fond til videnskabens fremme i 1896 har stadig flere selvstendige, såkalte særfond blitt forbundet med Nansenfondet under et felles styre, derav de forbundne fond.