Akademiets årsmøte

For inviterte
Grand Hotel, Karl Johans gate 31, Oslo

Det Norske Videnskaps-Akademis årsmøte finner sted på Grand Hotel med foredrag, diplomer til Akademiets nye medlemmer, prisoverrekkelser, underholdning og festmiddag i Speilsalen.