Abeluka 2023

Kransenedleggelse ved Abelmonumentet

Åpent
Abelhaugen, Slottsparken, Oslo
ABELPRISUKA 2023

Mandag 22. mai:
Kl. 11.00: Utdeling av Holmboeprisen, Oslo Katedralskole (åpent for alle)
Kl. 17.00: Kransenedleggelse ved Abelmonumentet, Slottsparken (åpent for alle)

Tirsdag 23. mai
Kl. 14.00-15.00: Prisseremoni, Abelprisen, Universitetets Aula (åpent for alle)
Kl. 19.00: Regjeringens Abelbankett (for inviterte)

Onsdag 24. mai
Kl. 10.00: Abelforelesningene, Blindern (åpent for alle)
Kl. 19.00: Abelfesten, Vitenskapsakademiet (for inviterte)

Torsdag 25. mai
Abeldag i Tromsø (arrangeres av UiT)

Abelprisuka 2023 avholdes fra 22. mai til 26. mai. Arrangementet er en feiring av Abelprisen og matematikkfaget. 

Abelprisuka består av en rekke arrangementer; Prisutdeling med representanter fra Kongehuset, faglige forelesninger og markeringer. Regjeringen avholder tradisjonelt en bankett på Akershus slott. Abeluken samler matematikkeliten fra hele verden i Norge.

En rekke utvalgte matematikktalenter deltar på arrangementer under Abelprisuka. 

Det Norske Videnskaps-Akademi administrerer Abelprisen på vegne av den norske regjering og Kunnskapsdepartementet, og er ansvarlig for arrangementene i Oslo under Abeluka.

UiT Norges arktiske universitet er arrangør for Abeldagen i Tromsø 25. mai.

HISTORIEN OM ABELPRISEN

Niels Henrik Abel (1802-1829) var et matematisk geni og en av Norges fremste matematikere. Han formulerte spørsmål som er sentrale i moderne matematikk også i dag.

Abelprisens røtter går tilbake til 1899, da den norske matematikeren Sophus Lie uttrykte skuffelse over at Nobelprisen ikke inkluderte en pris for matematikk. På denne tiden var Norge og Sverige i union, og planene om en matematikkpris ble forpurret av unionsoppløsningen i 1905. 

I 2002 etablerte den norske regjeringen  Abelprisen, oppkalt etter Niels Henrik Abel. 

Tidligere prisvinnere

Ofte stilte spørsmål om Abelprisen

DETTE ER ÅRETS ABELKOMITÉ

Når årets Abelprisvinner kunngjøres, er det formelt Det Norske Videnskaps-Akademi som utroper prisvinner. Bak står Abelkomiteen, med fem internasjonalt anerkjente matematikere innenfor ulike grener av matematikken. 

Abelkomiteen 2023 ledes av matematiker Helge Holden, NTNU.

PRESSE

Er du presse og leter etter materiale? Materialet består blant annet av biografi, foto, Abelkomiteens begrunnelse (citiation) og populærvitenskapelige artikler. 

Read the English press material on the Abel Prize webpage

Årets Abelprisvinner legger ned krans for å hedre matematikeren Niels Henrik Abel ved Abelmonument i Slottsparken i Oslo.

Abelprisuka 2023

Luis A. Caffarelli legger ned krans ved Abelmonumentet.

Arrangementet er åpent for alle interesserte. Oppmøte på Abelhaugen.

Abeluken innledes ved at årets Abelprisvinner, Luis A. Caffarelli, legger krans ved Gustav Vigelands Abelmonument i Slottsparken for å hedre Niels Henrik Abels minne.

Musikere fra Forsvarets Stabsmusikkorps spiller under bekransningen.

Bilde
Abelmonumentet

Gustav Vigeland utformet Abelmonumentet i 1908.

På begynnelsen av 1900-tallet lager Norges mest kjente billedhugger flere portretter og monumenter, hvorav Abelmonumentet i Slottsparken, som regnes som Vigelands definitive gjennombrudd.

Abelprisvinner Luis A. Caffarelli vil legge ned krans ved foten av Abelmonumentet. 

Bilde
Kransenedleggelse ved Gustav Vigelands Abelmonument 2015. Foto: Eirik Furu Baardsen / DNVA
Foto under kransenedleggelsen i 2015. (Foto: Eirik Furu Baardsen / DNVA)
Bilde
Logobanner 2023 Abelprisen engelsk