Ny EU-rapport

Sunn og bærekraftig mat til alle

Internasjonal pressemelding

ALLEA-rapporten Towards sustainable food consumption ble lagt fram onsdag 28.juni 2023.

Les pressemelding (link): Consumers shouldn’t be the only ones responsible for the shift to sustainable food consumption, say Europe’s science advisors.

Les hele rapporten Towards sustainable food consumption.

Om ALLEA

ALLEA er forkortelsen for All Euroepan Academies ( European Federation of Sciences and Humanities). ALLEA samler over 50 akademier fra rundt 40 land, både i og utenfor EU.Organisasjonen ble stiftet i 1994 og har siden starten fremmet vitenskap som et globalt offentlig gode, og tilrettelegger for vitenskapelig samarbeid på tvers av grenser og disipliner.

ALLEA søker å forbedre vilkårene for forskning, å gi de beste uavhengige og tverrfaglige vitenskapelige rådene som er tilgjengelige, og å styrke vitenskapens rolle i samfunnet. 

ALLEA er opprettet som en non-profit forening og forblir fullstendig uavhengig av politiske, religiøse, kommersielle eller ideologiske interesser.

Veier til et mer bærekraftig matsystem (2022)

Det Norske Videnskaps-Akademi publiserte i november 2022 en rapport om Veier til et mer bærekraftig matsystem i Norge. Rapporten ble presentert på et frokostmøte ledet av tidligere finansminister og direktør i CICERO Kristin Halvorsen.

Opptak av frokostmøte 23.11.2022 (se opptak): Veier til et mer bærekraftig matsystem i Norge.

Nyhetssak: Gir råd for mer bærekraftig matsystem i Norge (nyhetssak om rapporten november 20222).

Les mer om DNVAs matprosjekt.

Sunn og bærekraftig mat må bli billigere og mer tilgjengelig for forbrukerne. Det uttaler en ekspertgruppe i ALLEA-rapporten «Towards sustainable food consumption». Rapporten ble presentert 28. juni.

Europas matsystemer har store negative miljøkonsekvenser. I tillegg knyttes dårlig kosthold til risiko for sykdom og sykelig overvekt. Dette omfatter nå 60 prosent av voksne og 30 prosent barna i EU. 

Ledende forskere nominert av europeiske akademier har nå gitt råd til EU-kommisjonen om hvordan europeisk matforbruk kan vris over til å bli sunnere og mer bærekraftig. I en rapport som ble publisert i dag ses det nærmere på nøkkelområder som:

•    Prising
•    Tilgjengelighet
•    Sammensetning 
•    Sosiale og digitale omgivelser som påvirker hva folk spiser

Det Norske Videnskaps-Akademi er medlem av ALLEA (All Eurpopean Academies) som har ført rapporten i pennen på bestilling fra EU-kommisjonen. 

I rapporten pekes det på at politikkutformingen bør rettes mot hele matmiljøet; både der maten blir anskaffet, spist og diskutert:

•    I butikkene
•    I restaurantene
•    I hjemmene
•    På skolene
•    På arbeidsplassene 
•    I digitale medier

Bilde
Forside rapport
Det Norske Videnskaps-Akademi er medlem av ALLEA (All Eurpopean Academies) som har ført rapporten i pennen, på bestilling fra EU-kommisjonen. (Foto: ALLEA)

Matsystemene er svært sammensatt, og derfor er det viktig at de som utformer politikk følger råd som bygger på det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget som er tilgjengelig, hevdes det i rapporten.

Vitenskapsakademiets arbeid: Egen mat-rapport 
Det Norske Videnskaps-Akademi publiserte 23.11.2022 en rapport om Veier til et mer bærekraftig matsystem i Norge. (Se høyrekolonne for opptak av lanseringen, nyhetssak og artikler om Akademiets arbeid).

Rapporten ble presentert på et frokostmøte ledet av tidligere finansminister og direktør i CICERO Kristin Halvorsen.