Akademiets Science advice-utvalg/Vitenskapsråd for politikkutforming

Bilde
Science advice-utvalgets møte Tor Grande Ragna Aarli Rolf Reed Brita Brenna
Akademiets Science advice-utvalg, her representert ved fire medlemmer, fra venstre Tor Grande (NTNU), Ragna Aarli (UiB), Rolf Reed (leader - UiB) og Brita Brenna (UiO). Foto: Eirik F. Baardsen.

Akademiets Vitenskapsråd for politikkutforming skal: 

 • være et bindeledd mellom DNVA og NTVA og det internasjonale arbeidet med kunnskapssammenstilling
 • bidra til å utvikle Science advice-mekanismene i Norge i samråd med NFR og andre
 • bidra til å utvikle den faglige forståelsen for hva Science advice innebærer
 • bidra til bearbeiding og behandling av internasjonale Science advice-rapporter for norske forhold

Medlemmer i utvalget:

 • Rolf Reed, UiB – leder
 • Anders Elverhøi, UiO – nestleder
 • Geir Asheim, UiO 
 • Ragnhild Freng Dale, Akademiet for yngre forskere (AYF)
 • Tor Grande, NTNU
 • Peter Haugan, UiB
 • Ragna Aarli, UiB
 • Asgeir Tomasgard, NTNU

Varamedlemmer:

 • Kristin Asdal, UiO
 • Brita Brenna, UiO
 • Lars Walløe, UiO 
 • Lise Øvreås, UiB

Lise Kjølsrød arbeider med Vitenskapsråd for politikkutforming i Akademiet som professor II (lise.kjolsrod@sosgeo.uio.no)

Eva Halvorsen er sekretær for utvalget (Eva.Halvorsen@dnva.no).