Science advice – Vitenskapsråd for politikkutforming – i Akademiet

Det Norske Videnskaps-Akademi ønsker å bidra til at beslutningstakere får kunnskapsbaserte innspill til sine prosesser.

Dette gjør vi fordi:

  • Science advice-arbeidet er en uavhengig stemme som aktiverer forskningsforankret kunnskap til beste for landet, kulturen og befolkningen
  • Akademiets særlige styrke i dette arbeidet er dets uavhengighet, et nettverk av fremtredende forskere og etablert respekt i samfunnet

Internasjonal sammenheng:

Akademiet deltar i flere organisasjoner som arbeider med Science advice. 
Spesielt to internasjonale organisasjoner er aktuelle:

  • EASAC (European Academies Science Advisory Council) 
  • ALLEA (All European Academies)

Disse organisasjonene utarbeider rapporter om sentrale problemstillinger, som for eksempel forvaltning av jord, karbonutslipp fra transportsektoren, sirkulær økonomi og helsekonsekvenser av klimaendringer.

Akademiet arbeider internasjonalt på to måter: 

  • ved å bidra med fagfolk i internasjonale prosjektgrupper og foreslå problemstillinger til vurdering for nye rapporter
  • ved å hente ut kunnskap fra utvalgte rapporter og bearbeide materialet for norske forhold

Norske ekspertgrupper
For å finne ut hva som er av særlig betydning i norsk sammenheng, oppnevner Akademiet nasjonale ekspertgrupper som avgir relativt korte Science advice-rapporter på norsk.
 
Mange typer møter
Akademiet arrangerer møter om aktuelle spørsmål for beslutningstakere; 
åpne møter med nasjonale og internasjonale eksperter eller rundebordskonferanser og workshops for mindre grupper.

Den norske akademibevegelsen
For å lykkes med Science advice-arbeidet i Norge er det viktig at den norske akademibevegelsen står samlet, og Det Norske Videnskaps-Akademi samarbeider med Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) og Akademiet for yngre forskere (AYF) i dette arbeidet.