Akademiets utvalg for vitenskapsrådgivning

Bilde
science advice, vitenskapsråd, vitenskapsrådgvning, Jørn Rattsø er leder for utvalget
Leder for utvalget er professor i samfunnsøkonomi ved NTNU Jørn Rattsø. Med seg har han Inger Sandlie (UiO, Seksjon for biokjemi og molekylærbiologi), Kjersti Lohne (UiO, Institutt for kriminologi og rettssosiologi), Jonas Stein (UiT, Institutt for samfunnsvitenskap), Dag Aksnes (UiB, Institutt for bio-vitenskap), Ingvald Strømmen, (NTNU, Institutt for energi- og prosessteknikk) og Kjersti Fløttum (UiB, Institutt for fremmedspråk).

Mandat:

Utvalget for vitenskapsrådgivning skal
•    bidra til å utvikle mekanismer for vitenskapsrådgivning i Norge i samarbeid med Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA), de øvrige vitenskapsakademiene i Norge, Norges forskningsråd og andre aktuelle partnere 
•    bidra til det internasjonale arbeidet knyttet til vitenskapsrådgivning, og bidra til at spesielt relevante internasjonale kunnskapsrapporter for vitenskapsrådgivning bearbeides videre for norske forhold
•    bidra til å utvikle den faglige forståelsen for hva vitenskapsrådgivning innebærer i norsk sammenheng. Dette betyr å styrke kontakten med norske institusjoner, særlig Stortinget, regjeringen, næringslivet og relevante organisasjoner 
•    gjøre Akademiets arbeid med vitenskapsrådgivning bedre kjent i norsk offentlighet

 

Medlemmer i utvalget:

  • Jørn Rattsø, professor i samfunnsøkonomi, NTNU (leder)
  • Inger Sandlie, professor, Seksjon for biokjemi og molekylærbiologi, UiO
  • Kjersti Lohne, førsteamanuensis, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO
  • Jonas Stein, førsteamanuensis, Institutt for samfunnsvitenskap, UiT
  • Dag Aksnes, professor, Institutt for bio-vitenskap, UiB
  • Ingvald Strømmen, professor, Institutt for energi- og prosessteknikk, NTNU
  • Kjersti Fløttum, professor, Institutt for fremmedspråk, UiB
Bilde
Lise Kjølsrød
Lise Kjølsrød (Foto: Unni I. Kvam)

 

Lise Kjølsrød arbeider med vitenskapsrådgivning i Akademiet som seniorrådgiver i deltidsstilling (lise.kjolsrod@sosgeo.uio.no).

 

 

 

Bilde
Anders Elverhøi
Anders Elverhøi (Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen)

Anders Elverhøi arbeider med vitenskapsrådgivning i Akademiet som seniorrådgiver i deltidsstilling (anders.elverhoi@geo.uio.no).

 

 

 

 

Eva Halvorsen er sekretær for utvalget (Eva.Halvorsen@dnva.no).