HUMSAM-forelesningen 2023

Bård Harstad holder årets HUMSAM-prisforelesning

Prisforelesning med Bård Harstad

Økonomiske ideer møter politiske krefter når HUMSAM-vinner Bård Harstad holder sin prisforelesning i Akademiet 13. mars. Akademiet legger ut opptak av forelsningen på YouTube i etterkant av møtet.

Tidligere mottakere

Tidligere prismottakere er den norske religionshistorikeren Ingvild Sælid Gilhus (2021), filosof og samfunnsforsker Jon Elster (2019), sosialantropologene Annelin Eriksen og Knut Mikjel Rio (2017), og islendingen Eyjólfur Kjalar Emilsson (2015), for hans forskning på gresk filosofi.

Om HumSam-prisen

Det Norske Videnskaps-Akademiet deler ut HUMSAM-prisen for fremragende forskning innen humaniora og samfunnsvitenskap (Stefi og Lars Fylkesakers pris). 

Prisen på kr 250.000 deles ut annethvert år, og gis for fremragende forskning innen humaniora og samfunnsvitenskap, inkludert rettsvitenskap, teologi og utdanningsvitenskap.

Priskomiteen 

Fungerende komiteleder, generalsekretær ved Det Norske Videnskaps-Akademi, Gunn Elisabeth Birkelund

Professor Hilde Sandvik (UiO)

Professor Ellen Mortensen (UiB)

Professor Grete Brochmann (UiO)

Professor Kjell Gunnar Salvanes (NHH)

Hvert andre år deler Det Norske Videnskaps-Akademi ut HUMSAM-prisen for fremragende forskning innen humaniora og samfunnsvitenskap. Prisvinner mottar 250.000 kroner og holder en HUMSAM-forelesning i Akademiet i 2023. Årets prismottaker er samfunnsøkonom Bård Harstad.

Bilde
Mann i vinterlandskap.
Bård Harstad tildeles HUMSAM-prisen 2023. (Foto: Ola Gamst Sæther / UiO).

HUMSAM-prisen 2023 går til Bård Harstad, professor i samfunnsøkonomi ved Økonomisk institutt, UiO.

-    Dette er en relativt ung vinner av HUMSAMprisen og vi er glade for å kunne hedre de imponerende prestasjonene til Bård Harstad. Harstad viser hvilken miljøpolitikk som både er god og politisk gjennomførbar. Han er et forbilde for mange unge forskere innenfor humaniora og samfunnsvitenskap, sier Terje Lohndal, visepreses i Det Norske Videnskaps-Akademi. 

Vinner av HUMSAM-prisen ble kunngjort på akademimøtet 17. november 2022.

Miljøpolitikk

I Akademiets begrunnelse slår priskomiteen fast at: «Harstad får prisen for sitt arbeid med å vise hvordan økonomisk teori kan benyttes til å forbedre miljøpolitikken. Harstad har bidratt til å gjøre miljø-økonomi mer relevant, mer tverrfaglig og mer synlig. Gjennom å benytte innsikter fra både statsvitenskap og politisk økonomi har han bygget bro mellom ulike forskningsmiljøer og bidratt til forståelse av hvilken politikk som ikke bare er god, men også politisk gjennomførbar.»

Årets vinner av HUMSAM-prisen er aktuell gjennom sin forskning på miljø-økonomi i en tid der kompensasjon i miljø- og klimasaker diskuteres under klimatoppmøtet i Sharm el-Sheik i Egypt.

- Det er er stort gap mellom den klima- og miljøpolitikken som er ideell, og den som blir gjennomført i praksis. Jeg forsker for å bygge bro over gapet. Da kan vi forstå både hvorfor vi har feilet så langt, og hvordan vi kan designe politikk som er bra for miljø så vel som for politikere som ønsker gjenvalg, sier HUMSAM-prisvinner Bård Harstad, UiO.

Tverrfaglig

- Bård Harstad er nyskapende i å kombinere teorier, blant annet spillteori og økonomisk teori. Han evner å bygge bro mellom ulike forskningsmiljøer, sier Lohndal.

Bilde
terje
Terje Lohndal er visepreses i Det Norske Videnskaps-Akademi.

Både og

Harstad har i sin forskning sett på internasjonal klimapolitikk og analysert den strategiske situasjonen mellom land som forurenser samtidig som de investerer i ny, grønn teknologi. Harstad har avdekket betydelige ulemper ved kun å forhandle om utslipp uten samtidig å ta med spørsmålet om teknologi. Resultatene av arbeidet hans kan forklare flere av forskjellene mellom Parisavtalen og Kyotoprotokollen. 

-    Harstad har bidratt med banebrytende forskning på såkalt «tilbudssidepolitikk»: hvordan internasjonal klimapolitikk kan forbedres ved å regulere utvinning, og ikke bare utslipp, sier Lohndal.  

Kompensasjon for vern

Harstad har vist hvordan en kompensasjon for eiere av kull- og oljefelt som konserverer istedenfor å utvinne, kan gi gode resultater. 

-  Harstad er kjent som en dyktig formidler og er godt synlig i offentlig debatt, blant annet som fast spaltist i Dagens Næringsliv (DN). Han bidrar til tverrfaglig og internasjonalt samarbeid, og er også en viktig mentor for unge miljø-økonomer, sier Lohndal. 

13. mars holder Harstad sin prisforelesning i Akademiet.  Forelesningen vil bli filmet, og opptak blir gjort tilgengelig på Akademiets YouTube-kanal.

Bilde
HumSam-prisen ikon
HUMSAM-prisen er Akademiets pris for fremragende forskning innen humaniora og samfunnsvitenskap.