HUMSAM-forelesningen 2023

Økonomi møter politikk

Strømmes
Det Norske Videnskaps-Akademi - Drammensveien 78, Oslo
Om humsam-prisen

Det Norske Videnskaps-Akademiet deler ut HumSam-prisen for fremragende forskning innen humaniora og samfunnsvitenskap (tidligere tefi og Lars Fylkesakers pris). 

Prisen på kr. 250.000 deles ut annethvert år, og gis for fremragende forskning innen humaniora og samfunnsvitenskap, inkludert rettsvienskap, teologi og utdanningsvitenskap. 

Priskomiteen

Professor Terje Lohndal (NTNU) er visepreses og leder for komiteen.
Øvrige komitemedlemmer er:

Professor Hilde Sandvik (UiO)
Professor Ellen Mortensen (UiB)
Professor Grete Brochmann (UiO)
Professor Kjell Gunnar Salvanes (NHH)

Sekretær for komiteen er Gro Havelin.

Tidligere prismottakere

Tidligere prismottakere er religionshistorieker Ingvild Sælid Gilhus (2021), filosof og samfunnsforsker Jon Elster (2019), sosialantropologene Annelin Eriksen og Knut Mikjel Rio (2017), islendingen Eyjólfur Kjalar Emilsson (2015), for hans forskning på gresk filosofi. 

Hvordan kan man utforme en miljøpolitikk som både er god og politisk gjennomførbar? 

Bilde
Mann i vinterlandskap.
Bård Harstad tildeles HUMSAM-prisen 2023. (Foto: Ola Gamst Sæther / UiO)

Praktisk informasjon

Forelesningen er for kun for inviterte, men vil bli strømmet og opptak gjøres tilgjengelig på nett.

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med Gro Havelin på e-post gro.havelin@dnva.no eller telefon 22841500

HUMSAM-prisen for 2023 går til professor Bård Harstad, for hans arbeid med å vise hvordan økonomisk teori kan forbedre miljøpolitikken. 13. mars holder han sin prisforelesning i Akademiets lokaler. 

Mens økonomer tradisjonelt regner ut hva som er den aller beste økonomiske politikken, kan statsvitenskap og politisk økonomi ta hensyn til politiske valg, forhandlinger og kompromisser. Når vi utforsker grenselandet mellom økonomi og politikk får vi ny innsikt i konfliktene som oppstår mellom handel og miljø, klima og naturvern, og plan versus marked.

Politisk økonomi kan fortelle oss om fordeler og farer med en aktiv stat, og privat-statlige initiativ, men også hvordan verdenssamfunnet kan dra nytte av nasjonale politiske krefter når man utformer internasjonale avtaler – eller samarbeid med regnskogsland.

*

Les kunngjøringen og komiteens begrunnelse her. 

Les nyhetssaken om Bård Harstad her.