Høydepunkter i Akademiet 2022

Akademiet i året som gikk - se bildene fra 2022

Se Høydepunkter i Akademiet 2022

Last ned Høydepunkter i Akademiet 2022 som pdf. 

Om Akademiet

Akademiet har tre grunnpillarer: 

Medlemsorganisasjonen, forskningsprisene og vitenskapsrådgivning. Akademiet ble stiftet i 1857. 

Det Norske Videnskaps-Akademi er en frittstående og landsdekkende medlemsorganisasjon med hovedformål å fremme vitenskap nasjonalt og internasjonalt.

Akademiet arrangerer faglige møter og symposier, og representerer norsk vitenskap overfor utenlandske akademier og internasjonale organisasjoner.

Les mer om kommende møter i Akademiet.

Akademiet har ansvar for utdelingen av flere priser for fremragende forskning, deriblant Kavli-prisen og Abelprisen.

Akademiets satsning 2022: Bærekraftig hav

Over 70 prosent av jordens overflate er hav. Tidligere snakket man om verdenshavene – nå snakker vi om ett sammenhengende verdenshav. Store deler av dette økosystemet er fremdeles lite utforsket, og spesielt kunnskapen om dyphavets natur og rolle er lite kjent.

Norge har seks ganger mer hav enn land.

I møteserien i 2022 søkte Akademiet svar på hvordan vi kan utnytte havets ressurser til fellesskapets beste på lang sikt. Serien belyste forskning, forvaltning og foredling av hav og viser fram vitenskapens bidrag til bærekraftig hav.

UN: Ocean decade 2021-2030. The science we need for the ocean we want

Akademiets forelesningserie Bærekraftig hav var støttet av Bergensen stiftelsen.

Se bærekraftserien på YouTube

Vitenskap på YouTube

Akademiet formidler vitenskap på YouTube.
Se opptak på Akademiets YouTube-kanal.  

Krigen i Europa, klimaendringer og energikrise har preget 2022. Disse og andre tema er drøftet i Akademiet i år. Les mer om Akademiet i 2022. 

Akademiet har arrangert to store møteserier, en om bærekraftig hav og en om energisituasjonen i Europa. Begge disse aktivitetene inngår som en del av Akademiets arbeid med å gi vitenskapsbaserte råd til politiske beslutningstakere. I året som gikk, delte Akademiet ut Kavliprisen og Abelprisen for fremragende forskning. 

Bilde
Møte i Akademiet
Akademiet var raskt ute med å møte ny forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp). Adm. dir. ved Akademiet, Øyvind Sørensen (t.v.), visepreses Kenneth Ruud, Ola Borten Moe, Gunn Elisabeth Birkelund (generalsekretær) og preses, Lise Øvreås (t.h.). (Foto: Thomas B. Eckhoff).

Ny forskningsminister

Året begynte med besøk av ny minister for forskning og høyere utdanning, Ola Borten Moe (Sp). Dette ga anledning til å snakke om Akademiets rolle i å fremme grunnleggende og langsiktig forskning. Akademiet har uttrykt bekymring for omlegging av forskningspolitikken, blant annet relatert til utviklingen i Norges Forskningsråd (NFR). 

Bærekraftig hav

Bilde
Kavlisalen under opptak av Bærekraftig hav.
Møteserien om Bærekraftig hav var både tilpasset publikum i Kavlisalen og dagens digitale krav om formidling via YouTube-kanalen. (Foto: Thomas B. Eckhoff).

Gjennom møteserien Bærekraftig hav har Akademiet satt dagsaktuelle spørsmål på agendaen, deriblant Havpanelet, havets vegetasjon og lakseskatten.

Bilde
Tre menn og en kvinne med replikktegn.
Arendalsuka 2022: Gina Gylver, leder i Natur og ungdom ber om ordet under møte om havvind. Foto: Pål Pettersen / DNVA

På den politiske dialogarenaen Arendalsuka samlet Akademiet både posisjon og opposisjon, og kunne konkludere med tverrpolitisk enighet om satsning på havvind. Dette ble en vellykket møteplass for forskere, politikere og embetsverk, og fungerte både som vitenskapsrådgivning og forskningsformidling.   

Vitenskapsråd til beslutningstakere

Akademiet har også i år hatt fokus på arbeidet med vitenskapsrådgivning og vi ønsker å bidra til at politikere og andre beslutningstakere får kunnskapsbaserte innspill til sine prosesser.

Akademiets styrke i dette arbeidet er å være en uavhengig stemme i det norske samfunnet.  

Akademiet – en arena for dialog  

Etter nesten to år med digitale møter på grunn av pandemien, har det vært travelt i Akademiet. I tillegg til akademimøtene og formiddagsmøtene har vi arrangert møteserien Bærekraftig hav og en stor seminarserie om energisituasjonen i Europa i samarbeid med Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA).  

Bilde
Ukrainsk flagg Akademiet
Akademiet flagger i solidaritet med Ukraina (Foto: Unni Irmelin Kvam / DNVA)

Les hele rapporten Høydepunkter i Akademiet 2022 som pdf. 

Bilde
Logo for Det Norske Videnskaps-Akademi
Relatert bildegalleri

Høydepunktsrapport 2022 – Billedkavalkade