Fosen-saken - en casestudie i forholdet mellom demokrati og rettsstat

Hans Petter Graver er leder for Akademiets menneskerettskomité. Under første møte i serien om Demokratiets tilstand 2023 innleder han om Fosen-saken.

Klippet er hentet fra møte "Hvor går demokratiet?" avholdt 1. mars i Det Norske Videnskaps-Akademi, som er første møte av seks i Akademiets demokratiserie "Demokratiets tilstand 2023".

Foto av Hans Petter Graver er tatt av Eirik Furu Baardsen / DNVA.