Nyheter

Nyhetsarkiv

Nyttårshilsen fra Akademiets preses

Et nytt Akademi-år ligger foran oss. Fjorårets høye aktivitetsnivå vil fortsette i 2015. Vårens møteprogram er nå klart og spenner over en rekke temaer og speiler således det som er Det Norske Vitenskaps-Akademis særtrekk: et faglig mangfold. Det gjelder så vel for de ordinære torsdagsmøtene som formiddagsmøtene på tirsdager og for de møtene som arrangeres av de enkelte faggruppene.

Kirsti Strøm Bull overtar som preses i Det Norske Videnskaps-Akademi fra 1. januar 2015. Med seg i presidiet får hun generalsekretær Øivind Andersen og visepreses Ole M. Sejersted. Sejersted ble valgt på medlemsmøtet 11. desember der nesten 100 Akademi-medlemmer var møtt fram. De andre to var ikke på valg.

Stefi og Lars Fyleksakers stiftelse har opprettet en pris for fremragende humanistisk og samfunnsvitenskapelige forskning (inkludert rettsvitenskap, teologi og utdanningsvitenskap). Det Norske Videnskaps-Akademi har forvaltningansvaret for prisen.Fylkesakerprisen deles ut annet hvert år, første gang våren 2015, og kan gis til norske forskere og utenlandske forskere i Norge. Prisen kan eventuelt deles. Frist for innsending av nominasjoner er 15. januar 2015.

Stefan W. Hell er det fjerde medlemmet av Vitenskapsakdemiet og den andre Kavliprisvinneren som i år har blitt tildelt Nobelprisen. Hell tildeles Nobelprisen i Kjemi  "for utvikling av superoppløst fluorescensmikroskop", og deler prisen med Eric Betzig og William E. Moerner.

May-Britt og Edvard Moser er tildelt årets Nobelpris i medisin. Det er første gang i historien at norske forskere får prisen. De deler prisen med britiske John O'Keefe som tidligere i år også mottok Kavliprisen i nevrovitenskap. Prisvinnerne tildeles nobelprisen i medisin for sine oppdagelser av celler som utgjør et posisjoneringssystem i hjernen. Det Norske Videnskaps-Akademi gratulerer prisvinnerne!

Thomas Gjesteland er årets vinner av Yaras Birkelandpris i fysikk og kjemi. Han får prisen for sitt bidrag til forståelsen av såkalte jordiske gammaglimt. Prisen er på 100.000 kroner og et diplom. Yaras Birkelandpris går til et doktorgradsarbeid som best reflekterer Birkelands forskerånd. Prisen deles ut årlig, første gang i 2009, og alternerer mellom fysikk og kjemi. Thomas Gjesteland mottok prisen av Yaras teknologidirektør Pierre Herben i forbindelse med den årlige Birkelandforelesningen på Det Norske Videnskaps-Akademi.

Dr. Jean Lilensten, årets Birkelandforeleser, er en stor beundrer av Kristian Birkeland. Med seg til Norge har han sin selvbygde terrella, inspiret av nettopp Birkeland, som han vil demonstrere for skoleklasser på Teknisk Museum 24. og 25. september. En terrella er en magnetisk kule som brukes som en modell av jorden i fysikkeksperimenter. Her i landet forbinder vi terrallaen med Kristian Birkeland som brukte den i sin nordlysforskning. Birkelands terrella er utstilt på Teknisk Museum.

Haddy N'Jie og Alan Alda ledet prisseremonien

De ni Kavliprisvinnerne fra USA, Russland, Canada, Norge, Tyskland og Storbritannia mottok sine priser fra H.M. Kong Harald under en festforestilling i Oslo konserthus 9. september. Kavliprisen i astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap består av 1 million amerikanske dollar innenfor hvert av fagområdene. Prisvinnerne får i tillegg en gullmedalje og et diplom. Kavliprisen deles ut av Det Norske Videnskaps-Akademi; i år for fjerde gang.