Norges Bank og Det Norske Videnskaps-Akademi arrangerer i fellesskap et årlig seminar i Akademiets hus, som ble avholdt for første gang i 2008. Seminarene har som mål å ta opp temaer av generell interesse for et bredere publikum.

Bilde
Jon Nicolaisen og Ola Storeng
Visesentralbanksjef Jon Nicolaisen og Aftenpostens tidligere økonomiredaktør Ola Storeng. Foto: Norges Bank

Tidligere seminarer:

9. april 2019: Skal gjelden ned?

Visesentralbanksjef Jon Nicolaysen holdt foredraget Skal Gjelden ned?, etterfulgt av spørsmål og debatt.

Foredraget kan leses i sin helhet her.


12. april 2018: Skal sentralbanker styres?

Visesentralbanksjef Jon Nicolaysen holdt foredraget Skal sentralbanker styres? Foredraget ble etterfulgt av spørsmål og debatt. Foredraget kan leses i sin helhet her


25. april 2017: Hva skal våre penger være?
Visesentralbanksjef Jon Nicolaysen holdt foredraget Hva skal våre penger være? som ble etterfulgt av spørsmål fra salen og debatt. Foredraget kan leses i sin helhet her. 


12. april 2016: Kan kriser krympes?
Visesentralbanksjef Jon Nicolaysen holdt foredraget Kan kriser krympes? Etterfulgt av økonomiredaktør i Aftenposten, Ola Storeng, som holdt foredraget Hellas – midt i den europeiske krisen. Foredraget ble avsluttet med debatt med Ragnar Torvik som ordstyrer.
Hovedinnlegget til Jon Nicolaisen kan leses her.


14. april 2015 - Bør banker reddes?
Visesentralbanksjef Jon Nicolaysen holdt foredraget Bør banker reddes? Foredraget ble etterfulgt av paneldiskusjon og åpen debatt. Foredraget kan leses i sin helhet her


12. november 2013 - Om institusjoner - Grunnlaget for tillit og troverdighet
Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad holdt foredraget Om institusjoner - grunnlag for tillit og troverdighet. Andre innledere var administrerende direktør Tom Remlov, Den Norske Opera & Ballett og høyesterettdommer Aage Thor Falkanger, Norges Høyesterett. Foredraget kan leses i sin helhet her


13. november 2012 - Om å lære av historien - Sannheter og evige sannheter 
Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad ved Norges Bank var hovedtaler. Biskop Helga H. Byfuglien, preses i Bispemøtet, og førsteamanuensis ved UiO Anne Kveim Lie, holdt kommentarinnlegg. Foredraget kan leses i sin helhet her


8. november 2011 - Om å forvalte rikdom
Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad ved Norges Bank var hovedtaler. Professor Einar Lie og professor Eivind Smith, begge fra Universitetet i Oslo, holdt kommentarinnlegg. Foredraget kan leses i sin helhet her


9. november 2010 - Om å fatte gode beslutninger
Foredrag ved visesentralbanksjef Jan. F. Qvigstad, Norges Bank
Aanund Hylland og Ingelin Killengren holdt kommentarinnlegg. Foredraget kan leses i sin helhet her


10. november 2009 - Om åpenhet
Foredrag ved visesentralbanksjef Jan. F. Qvigstad, Norges Bank
Innlegg ved professor Inge Lorange Backer, Institutt for offentlig rett, Universitet i Oslo, ved forskningsleder Bernt Aardal, Institutt for samfunnsforskning og ved professor Andreas Føllesdal, Norsk senter for menneskerettigheter, Universitet i Oslo. Foredraget kan leses i sin helhet her


11. november 2008 - Om å holde ord
Foredrag av visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad på et seminar i regi av Norges Bank og Det Norske Videnskaps-Akademi. Foredraget kan leses i sin helhet her