Nansen minneforelesning ble opprettet i forbindelse med feiringen av Fridtjof Nansens 100-årsdag i 1961. Minneforelesningen har siden den gang vært et (nesten) årlig arrangement i Det Norske Videnskaps-Akademi.

Nansen minneforelesning 2022 ble avholdt i Akademiets lokaler mandag 10. oktober

Foredrag var forberedt av ved Maja Janmyr, professor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo og Andreas Føllesdal, professor ved PluriCourts - Senter for forskning om internasjonale domstolers legitimitet. Maja Janmyr holdt foredraget alene grunnet sykdom.

Om Nansenpasset og flyktningsituasjonen i Europa – da og nå

Maja Janmyr er professor i internasjonal migrasjonsrett ved Det juridiske fakultet, UiO. Hennes forskning fokuserer særlig på flyktningers rettigheter og levekår i Midtøsten, og på FNs flyktningkonvensjon i land som ikke har ratifisert denne konvensjonen.

Hun er aktuell med å lede flere store forskningsprosjekter, blant annet ”Protection without Ratification? International Refugee Law beyond States Parties to the 1951 Refugee Convention (BEYOND)” finansiert av ett europeiskt toppstipend ERC Starting Grant (2020-2025), og "Refugees and the Arab Middle East: Protection in States Not Party to the Refugee Convention (REF-ARAB)" finansiert av Norges forskningsråds FRIPRO-program (2019-2023).

Janmyr er tidligere medlem av Akademiet for yngre forskere (AYF), og har også mottatt flere akademiske priser, blant annet UiOs pris for yngre forskere 2021, Meltzerprisen for yngre forskere i 2014, og Chr. Michelsens pris for fremragende utviklingsforskning i 2018.

Andreas Føllesdal er professor i politisk filosofi ved Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo; og er tilknyttet forskningsprosjektet GOODINT om målsettinger for integreringspolitikk ved UiT - Norges arktiske universitet.

Sammen med Geir Ulfstein leder han PluriCourts, et senter for fremragende forskning (SFF) om internasjonale domstolers legitimitet, finansiert av Norges forskningsråd. De har også ledet et Advanced Grant fra det europeiske forskningsråd (ERC): MultiRights – the Legitimacy of the Multi-Level Human Rights Judiciary, 2011-2016; og et prosjekt ved Senter for grunnforskning/Centre for Advanced Studies ved Videnskapsakademiet i 2009, Should States Ratify Human Rights Conventions? 

Han fikk doktorgrad i filosofi fra Harvard universitet som Fulbright Fellow på en avhandling om statsgrensers normative betydning. Føllesdal publiserer innenfor politisk filosofi og internasjonal rettsteori, blant annet om fordelingsrettferdighet, den europeiske menneskerettighetsdomstol, subsidiaritet, og om EU.


Bilde
Maja Janmyr med Nansenmedaljen
Maja Janmyr og Nansenmedaljen

 

 

 

 

 


50-årsjubileet for Nansen minneforelesning
Nansen Minneforelesning vendte i 2011 tilbake til Universitetes Aula, der den aller første minneforelesningen ble holdt 10. oktober 1961. 50- årsjubileet for arrangementet og markering av 150- årsdagen for Nansens fødsel ble markert 10. oktober.

H.M. Kongen og H.M. Dronningen, kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit utenfor Universitetets Aula. Generalsekretær Øivind Andersen og rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen tok i mot kongefamilien. Nederst til høyre: Professor Jim Hurrell holdt Nansen Minneforelesning. 

Bilde
Nansen minneforelesning - 50-års jubileum
H.M. Kongen og H.M. Dronningen, kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit utenfor Universitetets Aula. Generalsekretær Øivind Andersen og rektor ved UiO, Ole Petter Ottersen tok i mot kongefamilien. Nederst til høyre; Professor Jim Hurrell holdt Nansen Minneforelesning.