Nansen minneforelesning ble opprettet i forbindelse med feiringen av Fridtjof Nansens 100-årsdag i 1961. Minneforelesningen har siden den gang vært et årlig arrangement i Det Norske Videnskaps-Akademi.

Nansen minneforelesning 2020 ble slått sammen med Det Norske Videnskaps-Akademis årsmøte og fant sted på Grand Hotel mandag 12. oktober
Foredragsholder var Lise Øvreås som er professor i geomikrobiologi ved Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen. Hun snakket om:

Antibiotikresistensen og jakten på nye medisiner

Lise Øvreås er professor i geomikrobiologi ved Universitetet i Bergen. Hun utdannet seg først til medisinsk laboratorieforsker, før hun skrev en master i generell mikrobiologi i 1991, og en doktorgrad i molekylær mikrobiell økologi i 1998, begge ved Universitetet i Bergen. Øvreås var forsker ved UNIFOB i åtte år før hun ble professor ved Universitetet i Bergen i 2007. Fra 2007 - 2011 var hun gruppeleder for “Deep biosphere” i Centre for Geobiology. Fra 2010 - 2014 var hun visedekan for forskning og utdanning ved MatNat-fakultetet ved Universitetet i Bergen. Siden 2016 har hun vært adjunkt professor ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS), hvor hun underviser i Arktisk mikrobiologi. For tiden er hun vitenskapelig leder for Ocean Sustainability Bergen ved UiB.

Lise Øvreås ble medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi i 2013 og Norges teknisk-naturvitenskapelige akademi i 2014. Hun er leder av NORPART-programmet (Norwegian Partnership Program for Global Academic Cooperation). Hun er norsk ambassadør i International Society for Microbiology (ISME) og er nestleder i The National Committee for Research Ethics in Science and Technology (NENT).


Bilde
Lise Øvreås - Årsmøtet 2020 - Det Norske Videnskaps-Akademi
Lise Øvreås

 

Bilde
Lise Øvreås og Hans Petter Graver - Årsmøtet 2020 - Det Norske Videnskaps-Akademi
Lise Øvreås med Nansenmedaljen som gis de som holder Nansen Minneforelesning

50-årsjubileet for Nansen minneforelesning
Nansen Minneforelesning vendte i 2011 tilbake til Universitetes Aula, der den aller første minneforelesningen ble holdt 10. oktober 1961. 50- årsjubileet for arrangementet og markering av 150- årsdagen for Nansens fødsel ble markert 10. oktober.

H.M. Kongen og H.M. Dronningen, kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit utenfor Universitetets Aula. Generalsekretær Øivind Andersen og rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen tok i mot kongefamilien. Nederst til høyre: Professor Jim Hurrell holdt Nansen Minneforelesning. 

Bilde
Nansen minneforelesning - 50-års jubileum
H.M. Kongen og H.M. Dronningen, kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit utenfor Universitetets Aula. Generalsekretær Øivind Andersen og rektor ved UiO, Ole Petter Ottersen tok i mot kongefamilien. Nederst til høyre; Professor Jim Hurrell holdt Nansen Minneforelesning.