Universitetet i Oslo, i samarbeid med Det Norske Videnskaps-Akademi og Yara International har siden 1987 arrangert Birkelandforelesningene. Senere har også Norsk Romsenter blitt en partner. Siden 2012 har det i tillegg vært holdt en introduksjonsforelesning knyttet til forskning og innovasjon.

Bilde
Kristian Birkeland
Kristian Birkeland malt av Asta Nørregaard


Universitetet i Oslo, Det Norske Videnskaps-Akademi, Yara og Norsk Romsenter holder Birkelandsforelsningen for å hedre vitenskapsmannen og entrepenøren Kristian Birkeland.

Forelesningsrekken har også gitt Universitetet en mulighet til å invitere mange store forskere innen geofysiskk og romforskning, områder som var sentrale i Kristian Birkelands egen forskning.

 

 

 

 Birkelandforelesningen 2022
Dr. Douglas Rowland, leder for laboratoriet for Ionosphere, Thermosphere, Mesosphere Physics ved NASA Goddard Space Flight Center, holdt Birkelandforelesningen 2022. Forelesningen hadde tittelen "Fountains in the sky  - Following Earth’s leaky atmosphere into space". Les mer om forelesningen her.
 

Bilde
Birkeland 2022 komitè_forelser_prisvinner
Samlet ved Det Norske Videnskaps-Akademi under Birkelandforelesningen 2022 ser vi Birkelandkomitèen (her representert av Alv Egeland, Susanne Viefers, Øyvind Sørensen, Pål Brekke, Camilla N. Christensen og Jann Holtet), årets foreleser (Douglas Rowland), årets prisvinner (Kaiqi Xu) og hans kone Lingzhi Yan, samt representanter fra Yara (Per Knudsen) og Utvalgskomitè (Tor Hemmingsen). Photo: Eirik Furu Baardsen

 

Birkelandforelesningen 2020
Professor og leder for fysikk instituttet på Imperial College London, Michele Dougherty, skulle holdt Birkelandforelesningen 2020. På grunn av den globale pandemien er Doughertys forelesning utsatt til 2021. 

Bilde
Michele Dougherty/ photo: Imperial College London
Michele Dougherty/ Photo: Imperial College London

 

Bilde
Tuija Pulkinnen, Birkelandforeleser
Professor Tuija Pulkinnen

Birkelandforelesningen 2019
Professor Tuija I. Pulkkinen holdt Birkelandforelesningen 2019. Hun viste hvordan solstormer kan utgjøre en fare for moderne teknologi. Pulkkinen er tilknyttet Department of Climate and Space Sciences and Engineering ved University of Michigan. 

 

 

 

 

 

 

 


Birkelandforelesningen 2018: Fra Birkelands kanon til kosmiske akseleratorer
Den svenske professoren Rickard Lundin fra Institutet för rymdfysik (IFR) holdt Birkelandforelesningen i 2018. Tittelen på hans foredrag var: «From Birkeland's Gun to Cosmic Accellerators».
Sammendrag og biografi (pdf)

Bilde
Rikard Lundin og Jan A. Holtet
Rikard Lundin og Jan A Holtet. Foto: Anne-Marie Astad

 

Yaras Birkelandpris
I 2009 ble Yaras Birkelandpris i fysikk og kjemi utdelt for første gang. Prisen alternerer mellom fysikk og kjemi, og skal gå til et doktorgradsgradsarbeid i Birkelands forskerånd. Prisen er på 100.000 kroner med et diplom. Den deles ut i forbindelse med Birkelandforelesningen.

Bilde
Yaras Birkelandpris 2018
Yves Bonte fra Yara overrakte Yara Birkelandpris for 2018 til Tore André Bekkeng.

Tore André Bekkeng mottok Yaras Birkelandpris 2018 for sin ph.d.-avhandling: Development of a miniaturized multi-Needle Langmuir Probe system for in-situ measurements of electron density and spacecraft floating potential, avlagt ved Fysisk institutt, Universitetet i Oslo.