Samarbeidet mellom Det Norske Videnskaps-Akademi, Universitetet i Oslo og Yara International har siden 1987 arrangert Birkelandforelesningene. Senere har også Norsk Romsenter blitt samarbeidspartner, og introduksjonsforelesningen knyttet til forskning og innovasjon har vært tradisjon siden 2012. 

Bilde
Kristian Birkeland
Kristian Birkeland malt av Asta Nørregaard


Birkelandsforelesningen holdes årlig for å hedre vitenskapsmannen og entreprenøren Kristian Birkeland. Hvert år inviteres en forsker i geofysikk eller romforskning til å holde forelesningen, områder som var sentrale i Kristian Birkelands egen forskning. Forelesningsrekken er et samarbeid mellom Det Norske Videnskaps-Akademi, Universitetet i Oslo, Yara International og Norsk Romsenter.

Kristian Birkeland (1867-1917) var en norsk matematiker med interesse for teoretisk fysikk og eksperimentalfysikk. Han er særlig kjent for sine studier av nordlyset, og han ble nominert til Nobel-prisen totalt syv ganger.  

 

Birkelandforelesningen 2023

Bilde
Årets Birkelandforeleser fotografert sammen med komiteen
Birkelandkomiteen sammen med årets Birkelandforeleser Jonathan Gardner og vinner av Yara Birkelandprisen Robert Wissing. Fra venstre: Robert Wissing, Camilla Christensen, Jan Holtet, Susanne Viefers, Jonathan Gardner, Øyvind Sørensen og Pål Brekke.

Birkelandforeleseren 2023 var Dr. Jonathan P. Gardner, seniorforsker for James Webb-romteleskopet. Han holdt  foredraget The James Webb Space Telescope 19. september.

Forelesningen tok for seg James Webb-romteleskopet, som etter 25-års nøye samarbeid mellom NASA, European og Canadian Space Agency, endelig ble lansert 2. juledag 2021. Romteleskopet ble bygget for å gi svar på noen av universets store mysterier, samt også gi menneskeheten en forståelse av vår plass i kosmos. 

Les mer om forelesningen og se opptak her

 

 

Birkelandforelesningen 2022
Dr. Douglas Rowland, leder for laboratoriet for Ionosphere, Thermosphere, Mesosphere Physics ved NASA Goddard Space Flight Center, holdt Birkelandforelesningen 2022. Forelesningen hadde tittelen "Fountains in the sky  - Following Earth’s leaky atmosphere into space". Les mer om forelesningen her.

Birkelandforelesningen 2020
Professor og leder for fysikk instituttet på Imperial College London, Michele Dougherty, skulle holdt Birkelandforelesningen 2020. På grunn av den globale pandemien er Doughertys forelesning utsatt til 2021. 

Bilde
Michele Dougherty/ photo: Imperial College London
Michele Dougherty/ Photo: Imperial College London

 

Bilde
Tuija Pulkinnen, Birkelandforeleser
Professor Tuija Pulkinnen

Birkelandforelesningen 2019
Professor Tuija I. Pulkkinen holdt Birkelandforelesningen 2019. Hun viste hvordan solstormer kan utgjøre en fare for moderne teknologi. Pulkkinen er tilknyttet Department of Climate and Space Sciences and Engineering ved University of Michigan. 

 

 

 

 

 

 

 


Birkelandforelesningen 2018: Fra Birkelands kanon til kosmiske akseleratorer
Den svenske professoren Rickard Lundin fra Institutet för rymdfysik (IFR) holdt Birkelandforelesningen i 2018. Tittelen på hans foredrag var: «From Birkeland's Gun to Cosmic Accellerators».
Sammendrag og biografi (pdf)

Bilde
Rikard Lundin og Jan A. Holtet
Rikard Lundin og Jan A Holtet. Foto: Anne-Marie Astad

 

Yaras Birkelandpris
I 2009 ble Yaras Birkelandpris i fysikk og kjemi utdelt for første gang. Prisen alternerer mellom fysikk og kjemi, og skal gå til et doktorgradsgradsarbeid i Birkelands forskerånd. Prisen er på 100.000 kroner med et diplom. Den deles ut i forbindelse med Birkelandforelesningen.

Bilde
Yaras Birkelandpris 2018
Yves Bonte fra Yara overrakte Yara Birkelandpris for 2018 til Tore André Bekkeng.

Tore André Bekkeng mottok Yaras Birkelandpris 2018 for sin ph.d.-avhandling: Development of a miniaturized multi-Needle Langmuir Probe system for in-situ measurements of electron density and spacecraft floating potential, avlagt ved Fysisk institutt, Universitetet i Oslo.