100 år siden Fridtjof Nansen mottok fredsprisen

Fridtjof Nansen - forsker og menneskerettsforkjemper

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi

I år er det 100 år siden Fridtjof Nansen mottok fredsprisen for sin innsats for flyktninger etter første verdenskrig. Det Norske Videnskaps-Akademi markerer dette med en konferanse som setter søkelyset på Nansens innsats både som forsker og som forkjemper for menneskerettigheter.  

Samme år som Fridtjof Nansen ble tildelt Nobels fredspris mottok den danske fysikeren Niels Bohr Nobelprisen i fysikk. I anledning jubileet samarbeider Det Norske Videnskaps-Akademi med De Kongelige Danske Videnskabernes Selskab om å hedre Bohr og Nansen. DNVA arrangerer denne konferansen i Oslo, mens det danske akademiet feirer Bohr med en tilsvarende konferanse i København. 

Konferansen Fridtjof Nansen - forsker og menneskerettsforkjemper spenner i likhet med Nansens eget virke over en rekke fagfelt, fra folkerett og diplomati til oseanografi og klimaforskning. 

Se opptak av konferansen:

Dag 1

 

Dag 2

 

Se dokumentaren "Eventyrlyst" om Fridtjof Nansen:

 

Program                             

Bilde
Montasje av deltakere på Nansenarrangementet dag 1

 

Praktisk informasjon

Konferansen ble avholdt i Det Norske Videnskaps-Akademi 22.-23. september 2022.

Kontaktperson: Gro Havelin på e-post: gro.havelin@dnva.no

Telefon: 22841500

Torsdag 22. september 2022

9.00 – 9.15: Åpning v/ generalsekretær Gunn Elisabeth Birkelund og Jakob Lothe 

9.15 – 9.50: Harald Dag Jølle (Norsk Polarinstitutt/ UiT Norges arktiske universitet):
Ofra Nansen vitenskapen for freden?

9.50 – 10.25: Jon Storm-Mathisen og Linda Hildegard Bergersen (Universitetet i Oslo): 
Nerveceller, havdyr, et internasjonalt forskningsmiljø og et nytt mikroskop. En historie om Nansens banebrytende arbeid om Nevrondoktrinen

10.25 – 10.50: Kaffe/te

10.50 – 11.25: Kari Myklebost (UiT Norges Arktiske Universitet):
Nansen og Russland

11.25 – 12.00: Cecilie Mauritzen (Meteorologisk institutt):
Nansen og havet

12.00 – 12.35: Dag Hessen (Universitetet i Oslo):
Nansen, naturen og klimaet

 12.35–13.30    Lunsj i Akademiet

*

Bilde
Montasje av deltakere på Nansenarrangementet dag 2

Fredag 23. september 2022 

09:00 - 09:30 Ola M. Johannessen (Nansen Scientific Society, Bergen): Nansen som menneskerettsforkjemper 

9.30 – 10.05: Vilhelm Bohr:
Bohr og Nansen, nogle fælles træk

10.05 – 10.40: Hans Petter Graver (Universitetet i Oslo):
Nansens menneskerettsengasjement i et juridisk perspektiv

10.40 – 11.00: Kaffe/te

11.00 – 11.35: Cecilie Hellestveit (Folkerettsinstituttet):
Nansen og folkeretten

11.35 – 12.10: Iver Neumann (Fridtjof Nansens institutt):
Nansen og diplomatiet

12.10 – 12.15: Avslutning

12.15 – 13.00: Lunsj i Akademiet

*

 

IFrame