100 år siden Fridstjof Nansen mottok fredsprisen

Fridtjof Nansen - forsker og menneskerettsforkjemper

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi

I år er det 100 år siden Fridtjof Nansen mottok fredsprisen for sin innsats for flyktninger etter første verdenskrig. Samme år mottok Niels Bohr Nobelprisen i fysikk. I den anledning har Det Norske Videnskaps-Akademi inngått et samarbeid med De Kongelige Danske Videnskabernes Selskab om å hedre Bohr og Nansen. Denne konferansen er en del av dette samarbeidet. 

Bilde
Norges første hjerneforsker (Foto: Johan v.d. Fehr. Universitetsbiblioteket i Bergen. Billedsamlingen)

Program                                        

Torsdag 22. september 2022

Praktisk informasjon

Arrangementet er åpent. Benytt skjema nederst på siden for påmelding. 

Kontaktperson: Gro Havelin

E-post: gro.havelin@dnva.no

Telefon: 22841500

9.00–9.15    Åpning v/preses og Jakob Lothe 
9.15–9.50    Harald Dag Jølle (Norsk Polarinstitutt): Nansen som forsker og Nansens menneskerettsengasjement
9.50–10.25    Jon Storm-Mathisen og Linda Hildegard Bergersen (Universitetet i Oslo): Nerveceller, havdyr, et internasjonalt forskningsmiljø og et nytt mikroskop. En historie om Nansens banebrytende arbeid om Nevrondoktrinen
10.25–10.50    Kaffe/te
10.50–11.25    Kari Myklebost (UiT Norges Arktiske Universitet): Nansen og Russland
11.25–12.00    Cecilie Mauritzen (Norsk meteorologisk institutt): Nansen og oseanografi
12.00–12.35     Dag Hessen (Universitetet i Oslo): Nansen og klima  
12.35–13.30    Lunsj i Akademiet

*

Fredag 23. september 2022 

9.30 –10.05  Vilhelm Bohr: Bohr og Nansen, nogle fælles træk
10.05–10.40  Hans Petter Graver (Universitetet i Oslo): Nansens menneskerettsengasjement i et juridisk perspektiv
10.40–11.00   Kaffe/te
11.00–11.35   Cecilie Hellestveit (Folkerettsinstituttet): Nansen og folkeretten
11.35–12.10   Iver Neumann (Fridtjof Nansens institutt): Nansen og diplomatiet
12.10–12.15    Avslutning
12.15–13.00    Lunsj i Akademiet

*