Nyheter

Nyhetsarkiv

DNVA har hatt et aktivt år i 2010. Abel- og Kavliprisene har vært sentrale, og Akademiet har markert seg med en rekke møter og innspill om forskningens rolle. Vista-samarbeidet med Statoil rundet 25 år i året som gikk. Akademiets ledelse har talt den uavhengige grunnforskningens sak, med gjennomslag i den bredere forskningsdebatten. Den internasjonale virksomheten spiller også en stadig økende rolle i DNVAs arbeid.

Tidsfristen for å nominere kandidater til Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning 2011 er 10. februar 2011. Se tekst for utfyllende informasjon.

For tredje år på rad arrangerte Norges bank og Det Norske Videnskaps-Akademi i fellesskap seminar i Akademiets hus. Seminarene har som mål å ta opp temaer av generell interesse for et bredere publikum. Årets seminar "Om å fatte gode beslutninger" ble avholdt 9. november og visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad ved Norges Bank var hovedtaler.

Det Norske Videnskaps-Akademi har inngått en samarbeidsavtale med Institute of Mathematics and its Applications (IMA) ved University of Minnesota i Minneapolis om å arrangere en årlig Abelkonferanse som skal fokusere på prisvinnernes matematiske arbeider. Den første konferansen, som vil finne sted 3. - 5. januar 2011, holdes til ære for årets Abelprisvinner John Tate.

Nansen minneforelesning ble mandag 11. oktober holdt i Akademiets hus. Forelesningen samlet en fullsatt sal, der også H.M. Kong Harald og forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland var til stede. Den tradisjonsrike forelesningen ble for første gang avholdt i 1961, og det er neste år duket for 50-årsjubileum.

KAVLIPRISEN 2010:

Kavliprisene i astrofysikk, nanovitenskap og neurovitenskap ble 7. september delt ut for andre gang i Oslo konserthus. Hans Majestet Kong Harald stod for selve overrekkelsen av prisene til de åtte vinnerne. Den imponerende prisseremonien ble ledet av Åse Kleveland og skuespiller Alan Alda, i samspill med flere musikalske bidragsytere. Se bildegalleri.