Nyheter

Nyhetsarkiv

Programmet for Kavliprisen 2010 i september begynner å ta form. Prisutdelingen finner sted 7. september i Oslo konserthus, men feiringen starter allerede dagen i forveien med populærvitenskapelige forelesninger og symposier. Kavlifeiringen vil fortsette ut uken med forskjellige evenementer i både Oslo, Trondheim og Tromsø. 

Nils Christian Stenseth is elected as President and Øyvind Østerud as Vice President of the Norwegian Academy of Science and Letters in 2010. The new Secretary General, Øivind Andersen, is elected for a four-year period (2010-2014). Ingvild Sælid Gilhus is elected as new secretary of the Humanities and Social Sciences Division. The other board members were not up for election or were reappointed.

Nok et Akademi-år er lagt bak oss – og et nytt år er nettopp begynt. Det er med stor forventing jeg som preses ser fram til året 2010, et år med en Abelpris i matematikk samt tre Kavlipriser (i nanovitenskap, astrofysikk og nevrovitenskap) og Akademiets årlige forelesning i humaniora og samfunnsfag som klare høydepunkter – i tillegg til et rikt møteprogram.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven som generalsekretær i Det Norske Videnskaps-Akademi, sier Øivind Andersen. Han er professor i klassisk filologi (gresk og latin) og overtar etter Reidun Sirevåg som er professor i molekylærbiologi. Å videreutvikle Akademiets rolle som møteplass mellom ulike vitenskapelige disipliner, ser Øivind Andersen på som en viktig oppgave. Videre ønsker han å bruke de åpne akademimøtene til å presentere ny forskning og bidra til at Akademiet fortsatt skal være en viktig samfunnsaktør.

Øivind Andersen blir ny generalsekretær i Det Norske Videnskaps-Akademi. Han tiltrer 1. januar 2010 og er valgt for fire år. Nils Christian Stenseth blir preses og Øyvind Østerud visepreses i 2010. Ny i styret er Ingvild Sælid Gilhus som overtar etter Gunnhild O. Hagestad som sekretær i den historisk-filosofiske klassen. De øvrige styremedlemmene var ikke på valg eller ble gjenvalgt på fellesmøtet i Akademiet 3. desember.

VISTA-DAGEN 2009

Den tradisjonelle VISTA-dagen ble 23. november avholdt i Akademiets hus. Temaet i år var PGP (Physics of Geological Processes) - En tverrfaglig SFF ved UiO. Dagen  forløp med  interessante foredrag og ikke minst gode diskusjoner og et engasjert publikum.

I regi av Norges Bank og Det Norske Videnskaps-Akademi ble seminaret «Om åpenhet» tirsdag 10. november avholdt i Akademiets hus. H.M. Kongen var til stede under seminaret, der visesentralbanksjef Jan Fredrik Qvigstad holdt foredrag.

Norsk forskningsformidling har økt sterkt de siste årene i alle typer medier, og kontakten mellom forskere og journalister er blitt hyppigere og bedre. Norge kommer likevel dårligere ut enn andre europeiske land når det gjelder profesjonell forskningsjournalistikk. Det samme gjelder forskningspolitisk debatt og forskningsinformasjon. Slik oppsummerte professor Ole Didrik Lærum møtet mellom forskere og journalister på Det Norske Videnskaps-Akademi.

Kan egentlig hjerneforskere snakke med teologer?  Hjemmesitterne - hvem er de, og hvorfor foretrekker de sofaen? Hva var litteraturvitenskap før, og hva er det i dag? Det er blant annet slike spørsmål som reises på seniortreffene i Akademiets Hus . Opphavsmannen Arne Løvlie har siden starten i 2003 arrangert disse møtene. 

Evolution, culture, society

Det første av Akademiets internasjonale seminarer innen humanoira og samfunnsfag; Evolution, Culture & Society ble 19.- 20. oktober  holdt i Akademiets hus. I løpet av det to dager lange arrangementet ble det holdt åtte foredrag av fremtredende internasjonale forskere.

Nansen Minneforelesning 2009 vel gjennomført

Nansen Minneforelesning ble mandag 12. oktober holdt i Akademiets hus. Den tradisjonsrike minneforelesningen som første gang ble arrangert i 1961, samlet fult hus i Akademiet.

Det Norske Videnskaps-Akademi og Universitetet i Oslo inviterte mandag 5. oktober til offisiell mottakelse i forbindelse med overrekkelsen av familien Zapffes sølvtøy. Ekteparet Berit og Peter Wessel Zapffes dødsbo er testamentert til Universitetet i Oslo, og i henhold til testators vilje skal det opprettes et fond i ekteparets navn. Universitetet i Oslo har imidlertid bestemt at familiens sølvtøy skal gis som gave til Det Norske Videnskaps-Akademi.

Dr. Melanie Zimmermann har mottatt Yaras Birkelandpris i fysikk og kjemi for 2009. Prisen på 25.000 kroner og et diplom ble overrakt av Yaras konsernsjef Jørgen Ole Haslestad i forbindelse med den årlige Birkelandforelesningen på Det Norske Videnskaps-Akademi. Prisen er nyopprettet og skal alternere mellom fysikk og kjemi. Melanie Zimmermanns prisbelønte doktorgradsarbeid ble gjennomført ved Kjemisk Institutt ved Universitetet i Bergen.