Nyheter

Nyhetsarkiv

Julehilsen fra Akademiets preses

Gledelig jul!Jeg vil ønske alle akademimedlemmer, akademiets ansatte og samarbeidspartnere en riktig god jul!

Preses Kirsti Strøm Bull overrakte fredag 4. desember Brøgger medaljen til Trond Mohn. Overrekkelsen fant sted i Bergen, i forbindelse med utdelingen av Bergens Forskningsstiftelses rekrutteringsstipend. Brøgger medaljen har kun blitt gitt to ganger tidligere, i 1979 og 2005, og kriteriet er en «særlig verdifull innsats for bedring av norsk vitenskaps kår.» Trond Mohn etablerte Bergens forskningsstiftelse for 11 år siden, som nå har en kapital på 2.5 milliarder kroner. Han etablerte også Tromsø forskningsstiftelse i 2007 som har en kapital på 400 mill. kroner.  

Valgene på medlemsmøtet 3. desember gav følgende resultat:

Det store flertallet av virveldyr, inkludert oss mennesker, kan bare overleve noen få minutter uten oksygen. Men det finnes noen få arter som har utviklet en evne til å klare seg uten oksygen i dager, uker og til og med i måneder, som karuss (bildet). Göran E. Nilsson gir oss et innblikk i denne fascinerende verdenen på Akademimøtet 19. november. Kveldens hovedforedrag "Oksygen: Livets nektar og dødens kyss" holdes av Ola Didrik Saugstad som siden 1970-tallet har forsket på gjenoppliving av nyfødte.

Etableringen av Akademiet for yngre forskere ble markert med en offisiell stiftelsesseremoni i Det Norske Videnskaps-Akademis lokaler 29. oktober 2015. Her fikk de 20 medlemmene overrakt sine medlemsdiplomer av Ole M. Sejersted, visepreses i Det Norske Videnskaps-Akademi. Kristin Halvorsen innledet om hvorfor hun i sin tid som kunnskapsminister så viktigheten av å opprette et ungt akademi i Norge. Statssekretær Bjørn Haugstad gratulerte og utfordret medlemmene til debatt - er det for mye nepotisme og for lite mobilitet i norsk akademia?

Yaras Birkelandpris for 2015 tildeles Dr. Pei Cheng Chua (35) for hennes doktorgradsavhandling «Studies on New Classes of Low Dosage Hydrate Inhibitors» fra Universitetet i Stavanger i 2013. Prisen på 100.000 kroner ble overrakt av Yaras teknologidirektør Pierre Herben i forbindelse med årets Birkelandforelesning på Det Norske Videnskaps-Akademi 24. september.

Professor Yngve Kristoffersen ankom Longyearbyen 22. august med luftputebåten Sabvabaa etter å ha etter å ha vært i drift over det utilgjengelige Polhavet i et år. Sammen med Audun Tholfsen har han på FRAM-2014/15-stasjonen gjort unike målinger som omfatter både geologi, havis, sjø og atmosfæriske forhold gjennom fire årstider.

Det Norske Videnskaps-Akademi vil opprettholde sitt sterke engasjement innenfor de to europeiske akademisammenslutningene ALLEA og EASAC og i den globale Union Académique Internationale. Dette blir de viktigste samarbeidspartene framover.

En sommer er nesten over. Men høsten byr også på mange høydepunkter. Akademiets medlemmer kan bli med på høstekskursjon til Drammen 29. august der overordnet tema er byutvikling og kommunestruktur. De vanlige torsdagsmøtene på Akademiet med foredrag og minnetaler er åpne for alle interesserte. Kampen om vitenskapsspråket er tema på det første møtet som holdes 10. september med foredrag av Kari Bø (NIH) og Anders Johansen (UiB).