Vitenskapsrådgivningsmøter i Akademiet

Det har vært arrangert en rekke møter i Akademiet de siste årene under paraplyen vitenskapsrådgivning.

Her er listen:

 

Vitenskapsrådgivningsmøter i Akademiet
Dato Tema Kommentar
24.1.2023 Er tiden moden for å tenke nytt om GMO? Genmodifiserte organismer: I påvente av genteknologiutvalgets NOU om genteknologiloven sommeren 2023, fulgte Akademiet opp et tidligere møte med et seminar i samarbeid med Bioteknologirådet.
23.11.202 Veier til et mer bærekraftig matsystem i Norge Lansering av Akademiets egne rapport Veier til et mer bærekraftig matsystem i Norge på frokostmøte, ledet av Kristin Halvorsen.
2.2.2022 Seminar: Decarbonation of buildings Bygninger står for 40 % av EUs energibruk og omtrent 36 % av energirelaterte klimagassutslipp. I Norge kan energieffektivisering av bygninger bidra til frigjøring av over 20TWh pr. år.
11.05.2021 Webinar: Deling av helsedata Regelverkene er problematiske når det gjelder  deling av data utenfor EØS-området. Basert på rapporten International sharing of Personal Health Data for Research (EASAC, ALLEA og FEAM) 
23.11.2020 Webinar: Trues medisinske fremskritt av mirakelkurer og press om raske godkjenninger? Basert på EASAC-rapporten Challenges and potential in regenerative medicine
9.9.2020 Webinar: Decarbonisation of transport – Light Duty Vehicles Basert på EASAC-rapporten Decarbonisation of transport: options and challenges
2.9.2020 Frokostmøte: Pellets fra trevirke er en trussel mot klimaet.  Basert på EASAC-rapporter og EASACpressemelding
21.11.2019 Akademimøte om Forskningens rolle i gode samfunnsbeslutninger Møtet behandlet uavhengighet og sektortilknytning i vitenskapelig rådgivning til departementene og regjeringen.
5.11.2019 VISTA-dagen The global energy transition and the 1.5 degree target
4.11.2019 Forskningsbasert politikk? Basert på SAPEA-rapporten Making sense of science for policy under conditions of complexity and uncertainty. Samarbeid med Academia Europaea Bergen Knowledge Hub Sted: Litteraturhuset i Oslo
28.10.2019 Should climate policies be directed towards fossil fuel producers? Akademiets utvalg for klima, miljø og ressursbruk inviterer til et møte om fossile energiprodusenter
23.09.2019 Levende jord – jordforvaltning for fremtiden Basert på EASAC-rapporten Opportunities for soil sustainability in Europe
3.9.2019 The effects of climate change on extreme weather Akademiets utvalg for klima, miljø og ressursbruk inviterte til et møte om effekten av klimaendringer og ekstremvær
8.4.2019 Klimaendringer og vektorbårne sykdommer Akademiets utvalg for klima, miljø og ressursbruk inviterte til et møte om effekten av klimaendringer på sykdommer overført av flått og mygg
26.03.2019 Biologisk mangfold og bærekraft Utnytter vi økosystemressursene i Norge i balanse med det biologiske mangfoldet? Samarbeid med Norges Tekniske Vitenskapsakademi
13.03.2019 EAT-Lancet-rapporten på norsk EAT-Lancet-rapporten i et norsk folkehelseperspektiv. Samarbeid med EAT
21.02.2018 Ødelegger vi havet og våre marine ressurser? Akademiets utvalg for klima, miljø og ressursbruk inviterte til et møte om hav og fremtidig fiskeri- og havforvaltning
7.11.2018 Closing the carbon window The role of CCS in meeting the Paris agreement Tok utgangspunkt i EASAC-rapporten, Negative emission technologies – What role in meeting the Paris Agreement targets? I regi av VISTA-programmet
22.08.2018 Veivalg mot en bærekraftig og multifunksjonell skogforvaltning Tok utgangspunkt i EASAC-rapporten, Multi-functionality and sustainability in the European Union’s forests.
11.11.2017 Californias Governor Jerry Brown diskuterte klimaendringene i Akademiet